Achtopol


Achtopol je menší městečko (kolem 1300 stálých obyvatel) v jihovýchodním Bulharsku na pobřeží Černého moře, položené 14 kilometrů od hranic Turecka a přibližně 80 kilometrů od mezinárodního letiště ve městě Burgas. Samo městečko bylo původně zaměřeno hlavně na rybářství, ale dnes je pro něho nejdůležitější turistika, kterou hlavně využívají obyvatelé Bulharska (ti bydlí ale spíše v chatičkách než v hotelech). Ale zájem ze zahraničí neustále roste, co pomáhá i rozvoji zdejší turistické infrastruktury.

Achtopol je považován za jedno z nejstarších známých sídel na území Bulharska. Leží na místě thrácké osady, ale osídlení zde již bylo v období neolitu. Řeci zde pravděpodobně založili kolonii někdy kolem 5. století před naším letopočtem. O osadě víme i díky Římanům, kteří ji nazvali Peronticus. Další informace jsou z období Východořímské říše, kdy po nájezdech barbarů císař Agathon ho znovuvystavěl a díky němu má i pravděpodobně své jméno – tehdy Agathopolis (i když také se říká, že to znamená město štěstí). Během válek mezi Byzancí a Bulharskem město často přecházelo z rukou do rukou, ve středověku existují o něm zmínky jako o důležitém obchodním přístavu. S příchodem Osmanů město bylo přejmenováno na Ahtenbolu. V devatenáctém století, město stále ještě bylo relativně důležitým obchodním centrem, kde místní kupecké rodiny (převážně řecké) obchodovaly jak na Černém tak i na Středozemním moři. Město bohužel často pronásledovaly nájezdy pirátů a požáry, poslední v roce 1918 je téměř úplně zničil. Řecký charakter Achtopol utratil na začátku 20. století, kdy zdejší rodiny emigrovaly do Řecka a byly zastoupeny bulharskými uprchlíky z Východní Thrácie.

Z památek se zde zachovaly zříceniny pevnosti (zdi sahající výšky 8 metrů s šířkou 3,5 metru), klášter ze století 12. a pravoslavný kostel z konce století 18. Jinak městečko je zatím spíše klidnější (a i lacinější), ale vše se může změnit, neboť díky své klidné atmosféře přitahuje čím dál tím více lidí. Pět kilometrů jižně od Achtopole je nádherné ústí řeky Veleka, ke které část turistů se jezdí slunit na pláž a plave nejen v moři ale na střídačku i v řece, která má obvykle o něco chladnější vodu.  Blízko se nachází i vesničky Brodilovo a Kosti, které jsou známy tradičními tanci na rozžhavených uhlících. Na severozápad od vesnice Kosti se nachází první bulharský národní park Silikosia (založený v roce 1931) a na sever od Achtopole je oblíbené místo potápěčů Varvara. Achtopolská pláž je považovaná za jednu z krásnějších a nejdelších v Bulharsku.

Achtopol – ubytování a dovolená

3 185 x přečteno

Comments are closed.