Jericho


Jericho je menší město (žije v něm přibližně dvacet tisíc obyvatel) položené severovýchodně od Jeruzaléma v části Izraele, kterou nyní spravuje Palestinská autonomie. Je to jedno z nejníže položených měst na světě – leží na úrovni přibližně dvě stě padesát metrů pod mořem. Také se často označuje za jedno z nejstarších historicky doložených sídel s kontinuálním osídlením.

Podle archeologických průzkumů první lidské osídlení na místě dnešního Jericha vzniklo přibližně před jedenácti tisíci lety. V letech osm až pět tisíc let před naším letopočtem se zde nacházelo město či sídlo, které bránila pravděpodobně první hradba na světě a rozkládalo se na ploše přibližně čtyřech hektarů. Stavby měly kamenné základy a byly postaveny převážně z cihel. Samozřejmě o tomto období neexistují žádné písemné záznamy, ty se objevují až výrazně později. Jericho je totiž mimo jiné i slavným biblickým městem, které mělo být obklopeno obrovskou zdí. Když přitáhli židé z Egypta, Jozue nechal podle Bible zatroubit na roh a hradby spadly a Jericho bylo vydáno na milost a nemilost dobyvatelů. V První knize královské je také zmínka o Jerichu, mělo ho postavit Chiel Betelský a později máme na ně odkazy i v Novém zákonu. Během panování Říma zde došlo k větší architektonické aktivitě, zvláště v období autonomní vlády Heroda. Později de facto neodehrávalo nějakou významnější roli v historii regionu, jednalo se spíše o menší městečko a nebo vesnici, která se nemohla rovnat s Jeruzalémem či Damaškem.

Jericho bylo kdysi oblíbeným cílem izraelských turistů, dokonce zde tehdy vzniklo i kasino. Ale po vzniku Palestinské autonomie se vše výrazně změnilo a turistů sem již přijíždí z mnoha důvodů výrazně méně než dříve. Má to i pozitivní stránky, je zde relativně levně a zdejší lidé si turistů hodně váží. Nejstarší osídlení můžeme hledat na Sultánově kopci, moc toho k vidění není, ale člověk přeci jen ucítí dech více než deseti tisíc let historie. Pro křesťany je zajímavá Hora pokušení, na které podle Bible ďábel sváděl Ježíše (dnes se na ní nachází pravoslavný klášter). Vizuálně nejatraktivnější je asi tzv. Hišamův paláce neboli zbytky stavby z prvního tisíciletí, kdy Jericho ovládali Arabové. Také jsou zde k vidění zbytky synagogy z šestého století našeho letopočtu.

3 824 x přečteno

Comments are closed.