Články o zemi ‘Izrael’


Negevská poušť

Monday, January 6th, 2014

Negevská poušť neboli Negev zabírá téměř polovinu z území Izraele. Nachází se na jihu tohoto státu, průměrná výška kolísá mezi pěti a devíti sty metry. Je relativně řídce osídlená, ale nedá se říci, že by šlo o místo, kde můžeme spatřit jen písek a kamení. Hospodářským a politickým centrem pouště je město Beerševa, ve kterém žije téměř dvě stě tisíc obyvatel.

(more…)

Aškelon

Monday, October 21st, 2013

Aškelon leží u pobřeží Středozemního moře v izraelském Jižním distriktu. Je to významný přístav a také průmyslové a obchodní centrum, žije v něm kolem sto dvaceti tisíc obyvatel. Pro turisty jsou největší atrakcí zdejší nádherné pláže, i když i milovníci historie si přijdou na své během návštěvy arabského starého města a okolí Aškelonu.

(more…)

Jericho

Tuesday, September 24th, 2013

Jericho je menší město (žije v něm přibližně dvacet tisíc obyvatel) položené severovýchodně od Jeruzaléma v části Izraele, kterou nyní spravuje Palestinská autonomie. Je to jedno z nejníže položených měst na světě – leží na úrovni přibližně dvě stě padesát metrů pod mořem. Také se často označuje za jedno z nejstarších historicky doložených sídel s kontinuálním osídlením.

(more…)

Masada

Tuesday, September 17th, 2013

Masada je starověkou izraelskou tvrzí, která je zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Nachází se na vrcholu čtyřsetmetrového útesu nedaleko Mrtvého moře na východním okraji Judské pouště. Není to jen další obyčejná historická památka, je to také symbol odvahy a základ sebevědomí moderního státu Izrael.

(more…)

Tiberiada

Tuesday, October 16th, 2012

Tiberiada neboli Tiberias je původně historické město v Izraeli, které kdysi plnilo sídelní funkci. Dnes v něm žije kolem čtyřiceti tisíc obyvatel a kromě své historie je také velmi zajímavé tím, že se jedná o nejníže položené velké izraelské město, které leží na úrovni dvou set metrů pod úrovní moře.  Nachází se při Galilejském jezeře přibližně čtyřicet kilometrů od Středozemního moře.

(more…)

Tel Aviv-Jaffa

Monday, August 27th, 2012

Tel Aviv Jaffa (častěji ho potkáme jen zkráceně jako Tel Aviv) neboli Jarní kopec, je druhým největším městem státu Izrael. Mnoho států ho uznává jako hlavní město země a to z důvodu neustále nevyjasněné politické situace kolem Jeruzaléma. Česká republika sice akceptuje Jeruzalém jako hlavní město, ale ambasádu má pro jistotu v Tel Avivu.

(more…)

Jeruzalém

Friday, March 16th, 2012

Jeruzalém je největším, a to jak počtem obyvatel, kterých je zde kolem osmi set tisíc, tak i rozlohou,  městem Izraele (a také de facto i Palestiny). Jde o metropoli židovského státu, která ale není všeobecně mezinárodně uznávaná. Je velmi oblíbeným turistickým cílem, hlavně protože jde o velmi důležité místo pro tři monoteistická náboženství, křesťanství, islám a judaismus, jehož význam dokládají hlavně zdejší náboženské památky. Jeruzalém je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

(more…)

Eilat

Tuesday, November 1st, 2011

Eilat je město vysunuté až na nejjižnější cíp Izraele. Izrael asi nemá známější místo na klasickou plážovou turistiku, protože Rudé moře je opravdu trhák, i když samozřejmě například pláže a moře u Tel Avivu jsou také známé (viz klasické přísloví o tom, kde se celý Izrael případně baví).

(more…)

Caesarea

Sunday, June 12th, 2011

Caesarea je v dnešní době relativně malou obcí s několika tisíci obyvateli, ale její velké množství nádherných antických památek z ní dělají jeden z důležitějších turistických cílů v Izraeli. Caesarea totiž leží na místě původního římského přístavu Caesarea Maritima.

(more…)

Haifa

Tuesday, May 31st, 2011

V Izraeli se často říká, Jeruzalém se modlí, Tel Aviv tančí a Haifa pracuje. A rozhodně toto rčení je založeno na pravdivém základu, přinejmenším co se Haify týče, protože ta je velmi významným průmyslovým městem, které má velký vklad do izraelského hospodářství.

(more…)

Stručná historie Izraele

Saturday, May 14th, 2011

Na území Izraele se dá říci, že vznikaly dějiny celého světa. Tento region má velmi bohatou, zvláště starověkou historii, ale stát Izrael jako takový je relativně mladým výtvorem, uměle vytvořeným po druhé světové válce.

(more…)

Izrael obecně

Friday, May 13th, 2011

Rozloha: 22 770 km2
Počet obyvatel: 7 653 000
Hustota zalidnění: 365/km2
Úřední jazyk: hebrejština, arabština
Národnost: (75%) “Židé” ,  (20%)”Arabové”
Náboženství: judaismus, islám, (křesťanství je zde velmi minoritní)
Nejvyšší vrchol: Mount Meron (1208 m n. m.)
Hlavní město: Tel Aviv, Jeruzalém (podle toho pro jaký stát)
Státní zřízení: republika
Hymna: Ha Tikva (Naděje)
Měna: Izraelský šekel
Časová zóna: Utc +2 (more…)