Aškelon


Aškelon leží u pobřeží Středozemního moře v izraelském Jižním distriktu. Je to významný přístav a také průmyslové a obchodní centrum, žije v něm kolem sto dvaceti tisíc obyvatel. Pro turisty jsou největší atrakcí zdejší nádherné pláže, i když i milovníci historie si přijdou na své během návštěvy arabského starého města a okolí Aškelonu.

První osídlení v zdejších místech se objevilo přibližně tři tisíce let před naším letopočtem. V době bronzové město bylo významným přístavem, byly zde nalezeny pozůstatky pravděpodobně nejstarší brány s obloukovou klenbou. V prvním tisíciletí před naším letopočtem město ovládali Filištíni, kteří vedli neustále spory s Izraelským královstvím. Jejich vládu ukončila Babylonská říše, za vlády slavného Nabukadnezara byl Aškelon dobyt a zničen. Nové sídlo zde vzniklo až v helénském období. Ačkoliv nebylo součástí státu, který vznikl po Makabejském povstání, pravděpodobně zde se narodil král Herodes a ten také později investoval nemalé částky do jeho zvelebení. Svou slavnou historii město prožívalo v době křížových výprav, nejdříve bylo důležitým opěrným bodem arabského panství, později ho dobyli křižáci a z jejich rukou po sto letech znovu vytrhli Arabové. Ti ho také po čase nechali zbořit a k novému osídlení došlo až v šestnáctém století. Tehdy zde vznikla víska Al-Majdal (al madžál), která se brzy stala důležitým městečkem. Po vzniku samostatného izraelského státu byla většina arabské populace de facto deportována. Později nastal bleskový rozmach města, z původních plánů na dvacetitisícové sídlo máme dnes Aškelon, kde žije šestkrát více lidí. Nový velký přístav byl zprovozněn v roce 1968.

Jak už bylo uvedeno v úvodu, historie není tím hlavním důvodem, proč turisté Aškelon vyhledávají. Al-Majdal, původní městečko bylo určitě velmi malebné, ale nejednalo se o něco výjimečného. Mnohem zajímavější jsou různé archeologické památky a muzea, která informují návštěvníka o historii regionu. U jižní hranice města je národní park, ve kterém právě můžeme obdivovat architekturu ze starověku a také pozůstatky byzantského kostela ze čtvrtého století. Ale hlavní atrakcí jsou samozřejmě pláže a s nimi spojená turistická infrastruktura, jako například dokonala marina, do které se vejde přibližně šest set jachet. Milovníci potápění si zde také přijdou na své, pod vodou mohou obdivovat zbytky starověkých lodí. Aškelon je občas označován za prázdninové centrum státu Izrael.

4 453 x přečteno

Comments are closed.