Caesarea


Caesarea je v dnešní době relativně malou obcí s několika tisíci obyvateli, ale její velké množství nádherných antických památek z ní dělají jeden z důležitějších turistických cílů v Izraeli. Caesarea totiž leží na místě původního římského přístavu Caesarea Maritima.

Pravděpodobně první sídlo zde vzniklo někdy ve třetím století před naším letopočtem. Šlo o fénickou přístavní osadu, která se nazávala Stratónova věž. V roce 90. před naším letopočtem vládce Judeje z hasmonejské dynastie Alexandr Janaios začlenil osadu do svého státu, v roce 63 před naším letopočtem se jeho faktickými vládci stali Římané. Velký rozvoj nastal za vlády Heroda, tehdy také na počest Říma bylo město bylo nazváno Caesarea Maritima. Po roce 22 před naším letopočtem zde vznikl významný přístav, trh (jsou jeho pozůstatky), lázně (zachovaly se krásné mozaiky), výstavné ulice, svatyně (i z ní lze část obdivovat i dnes) a další důležité správní budovy. Vodu zajišťoval po římském vzoru vystavěný akvadukt a tento akvadukt je dnes jednou z největších zdejších atrakci, jeho výtečně zachovalý kousek lze obdivovat na dunách. Caesarejský akvadukt napájela voda ze 13 kilometrů vzdáleného pramene na úbočí hory Karmel. Zbytky hlubokého námořního přístavu, který byl svého času považován za jeden z nejnádhernějších na světě, se nyní nachází pět metrů pod povrchem moře (přístav se propadl po velkém zemětřesení v roce 130). V roce 13 před naším letopočtem se Caesarea Maritima stala hlavním městem Judeje a oficiálním sídlem římských guvernérů. Asi nejznámějším z nich byl Pilát Pontský. Právě zde byl nalezen nápis, který přesunul jeho postavu ze světa biblických mýtů do světa reality. V roce 70 byl právě zde korunován římský císař Vespasián. Význam města Caesarea ukazuje i to, že na začátku našeho letopočtu zde žilo 125 tisíc lidí. Ve městě se pravidelně každých pět let konaly velké hry se zápasy gladiátorů i divadelními představeními. Amfiteátr který pro tyto účely postavil Herodes byl první svého druhu na Blízkém Východě a měl kapacitu 3,5 tisíce diváků. Dnes se v něm stále odehrávají v létě různá představení, ale většina toho co člověk vidí je jen rekonstrukce.

Za vlády Byzance byla Caesarea významným intelektuálním a náboženským centrem s nádhernou knihovnou, která obsahovala na tehdejší dobu téměř nepředstavitelných 30. tisíc svazků. V roce 638 muslimové Caesareu dobyli, knihovnu spálili a také při dobývání pobili kolem padesáti tisíc zdejších obyvatel. Město ale ještě neupadlo, velmi rychle se odrodilo a udrželo si svoji významnou pozici, díky které se stalo i jedním z cílů křížových výprav a Godfrey de Bouillon ho také dobyl. V roce 1101 bylo brutálně zpacifikováno Balduinem I., kterému se nelíbila vzpoura proti vysokým daním. V roce 1251 francouzský král Ludvík IV. pořádně opevnil město, pevné opevnění z jeho doby můžeme obdivovat i dnes. Byla plánovaná také výstavba katedrály, ale ta dostavěna už nebyla neboť v roce 1265 Caesarea byla dobyta a zničena mameluckým sultánem Bajbarsem. Ačkoliv místo města byly vlastně už jen ruiny, titul caesarejského arcibiskupa zanikl až v roce 1496.

Caesarea byla de facto opuštěna až do roku 1884, tehdy zde Turci založili rybářskou osadu Kaiseryiah, kterou osídlili Bosňáky vyhnanými po rakousko-uherské okupaci Bosny. Tato osada úplně zanikla pro roce 1948 a vzniku státu Izrael, kdy zbylí obyvatelé byli vyhnáni, ale ještě po ní zústaly jednotlivé domy a kus mešity. Poblíž také vznikl v roce 1940 kibuc Sdot Jam. Novodobá Caesarea vznikla v roce 1977 a je jedním z nejluxusnějších izraelských sídel, je také jediným plně soukromým projektem na území státu Izrael, proto má stále status de facto jen vesnice.

2 670 x přečteno

Comments are closed.