Jeruzalém


Jeruzalém je největším, a to jak počtem obyvatel, kterých je zde kolem osmi set tisíc, tak i rozlohou,  městem Izraele (a také de facto i Palestiny). Jde o metropoli židovského státu, která ale není všeobecně mezinárodně uznávaná. Je velmi oblíbeným turistickým cílem, hlavně protože jde o velmi důležité místo pro tři monoteistická náboženství, křesťanství, islám a judaismus, jehož význam dokládají hlavně zdejší náboženské památky. Jeruzalém je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

První osídlení v tomto místě se objevilo již někdy kolem třetího tisíciletí před naším letopočtem, něčím co bychom mohli nazývat městem se Jeruzalém stal v devatenáctém století p. n. l. Kolem jedenáctého století, taktéž před Kristem, město měl dobýt biblický král David a mělo se stát hlavním městem Izraele (vykopávky ale biblickou pozici a významnost města v období Davida či Šalamouna příliš nepotvrzují). Region byl ale velmi úrodnou a strategicky umístěnou křižovatkou mezi mnoha mocnými národy a tak Jeruzalém v průběhu věků přecházel z rukou do rukou. Během vlády Římanů zde mělo dojít k ukřižování Ježíše Krista a tím se město z pouhého divného sídla vyznavačů jednoho boha stalo svatým místem pro křesťanství a také islám, který Krista uznává jako jednoho z nejdůležitějších proroků. To bylo i důvodem pro křížové výpravy v jedenáctém až třináctém století. Ve dvacátém století bylo město pod britskou správou, později byl rozdělen a nyní ho kontroluje stát Izrael. Budoucí status je stále nejasný.

Hlavní památky Jeruzaléma jsou tím či oním způsobem spojeny s jeho náboženskou historií. Určitě každý někdy slyšel o Zdi nářků, která je velmi významným místem pro judaismus a je vnější zdí slavného druhého Chrámu (který měl být svého času jedním z divů světa, ale byl při židovském povstání římskou armádou, údajně náhodou, zničen). Pro křesťany je důležitá Golgota a bazilika Svatého hrobu včetně Křížové cesty. A muslimové si zase velmi váží budov jako jsou mešita Al Aksá a Skalní dóm – velmi výrazná stavba, kterou pravděpodobně viděl každý na nějaké z fotografií města. Jeruzalém toho nabízí ale mnohem více, celé jeho staré město má velmi zajímavou atmosféru a proto není divu, že patří na seznam UNESCO.

2 523 x přečteno

Tags:


One Response to “Jeruzalém”

  1. tomas.benko Says:

    jeruzalém to není jen konflikt. je to také město, kde židé, muslimové a křesťané žijí spolu. je tam dokonce i docela v pohodě night life. měli jsme tam pronajatý levny byt av pohodě průvodce slovaka co tam dlouhodobě žije, nevím jakou má stranku, ale nasli jsme ho přes google. jediny problem bylo že jste se tam vybrali v zimě a byla tam zima jak u nás a hrozně vysoké ceny