Negevská poušť


Negevská poušť neboli Negev zabírá téměř polovinu z území Izraele. Nachází se na jihu tohoto státu, průměrná výška kolísá mezi pěti a devíti sty metry. Je relativně řídce osídlená, ale nedá se říci, že by šlo o místo, kde můžeme spatřit jen písek a kamení. Hospodářským a politickým centrem pouště je město Beerševa, ve kterém žije téměř dvě stě tisíc obyvatel.

Negevská poušť, podobně jako jiné dnes velmi suché regiony*, dříve musela vypadat přeci jen trochu jinak.  Známky prvního osídlení mají již přibližně čtyři tisíce let. Region Beerševa měl být místem, kde si praotec Abrahám vystavěl svůj dům. Asi nejvýznamnější civilizací, která ve zdejší oblasti žila, byli Nabatejci. O jejich městech, životě a kontaktech s okolím svědčí nejen dnešní vykopávky, ale zmínky můžeme najít i ve starověké literatuře. A nejde jen o Bibli, ale například Josephus Flavius v svých dílech o izraelském království Nabatejce velmi často zmiňuje. Jejich stát anektovali Římané, ve čtvrtém století našeho letopočtu zemětřesení velmi poničilo město Petru a dá se říci, že od této doby nastal postupný úpadek a ztráta významu regionu. Ten sice občas měnil vlastníky, ale převážně ho osidlovaly již jen nomádské kmeny.

Negev je atrakcí sám o sobě. Jeho krajina fascinuje návštěvníky, pořádají se zde i různé velmi atraktivní výlety. Ale pouštní příroda a krajina nejsou všechno. Velmi zajímavé je výše uvedené město Beerševa, na severních okrajích pouště můžeme také narazit na různé památky z historie a prehistorie Izraele a národů, které ve zdejším regionu kdysi dávno žily. Také je zde Dimona (zde se nachází slavný atomový reaktor), moderní Arad, který má ale velmi dávné kořeny nebo na samotinkém jihu u moře najdeme Ejlat, z hlediska turistiky velmi významné izraelské město a mimo jiné také jediný jižní přístav tohoto státu. Člověk, který jede do Izraele by si prostě Negevskou poušť neměl nechat ujít.

* Například v jižní části Sahary existovalo ve středověku několik velmi rozvinutých států.

2,440 x přečteno

Comments are closed.