Bruggy


Město Bruggy leží v severozápadní Belgii, necelých sto kilometrů od Bruselu. Jedná se o správní centrum Západních Flander, žije zde něco přes sto tisíc obyvatel. Patří mezi největší turistické atrakce v zemi, jeho historické centrum je na seznamu památek UNESCO a díky síti říčních kanálů si vysloužilo pověst Benátek severu.

Na místě, kde se nyní nachází Bruggy existovaly osady již v galských dobách. Během panování starověkého Říma zde vznikla část opevnění chránící provincii před nečekanými útoky pirátů. Kolem devátého století našeho letopočtu se poprvé objevilo jméno bryggia, v té době se jednalo o kupeckou osadu, která žila z obchodu s Anglií a skandinávskými zeměmi. Městská práva Bruggy získaly 1128. Zajímavůstkou je fakt, že již od jedenáctého století se začaly objevovat problémy s přímým přístupem k moři, který byl neustále zanášen bahnem. Ale i přesto kupecká sláva města rostla, bylo členem mocného hanzovního spolku a jeden čas navíc centrem veškerého obchodu severní Evropy se středomořskou oblastí. Bruggy jsou občas označovány (spolu se severoitalskými městy) za jednu z kolébek kapitalismu, jehož ranou podobu můžeme najít ve zdejším bankovním a finančním sektoru již na konci třináctého století. Čas největší slávy města skončil přibližně v patnáctém století, kdy hlavní kanál spojující Bruggy s mořem se kompletně zanesl. Obchodní roli převzaly Antverpy a město se ke svým nejlepším letům již nikdy nevrátilo (dokonce bylo jeden čas označováno za Mrtvé Bruggy). Jisté obrození nastalo ve století devatenáctém, kdy se stalo oblíbeným cílem turistů a tato situace trvá až do dnešních dní.

Nejvýznamnější památkou v Bruggách je celé jejich staré město, konec konců už bylo zmíněno v úvodu, že jeho výlučnost ocenila i mezinárodní organizace UNESCO. Za největší vzácnost se považuje gotický kostel Panny Marie ze třináctého století, nad kterým ční monumentální stodvacetimetrová věž. Je možno v něm obdivovat i Michelangelovu sochu Marie s Jezulátkem. Ale to není všechno, velmi krásná je i Bazilika Svaté krve, katedrála sv. Salvátora, gotická radnice nebo nádherná tržiště z třináctého a čtrnáctého století. Turisté by také měli navštívit zdejší muzea, zvláště Groeningse Museum se může pochlubit obrovskou sbírkou slavných vlámských malířů. Zajímavůstkou je i Memlingovo muzeum umístěné ve starém špitálu, kde člověk získá představu, jak se pečovalo o pacienty ve středověku.

4 479 x přečteno

Tags:


Comments are closed.