Drážďany

Drážďany (německy Dresden) leží ve východní části Německa. Je to hlavní město Saska. V aglomeraci žije kolem jednoho milionu obyvatel.…

Drážďany (německy Dresden) leží ve východní části Německa. Je to hlavní město Saska. V aglomeraci žije kolem jednoho milionu obyvatel. Jedná se o významný dopravní uzel, nachází se zde i mezinárodní letiště. Je to významné kulturní, administrativní a samozřejmě také i průmyslové centrum regionu. Turisty obzvlášť přitahují jeho světoznámě proslulá muzea.

První historická zmínka o Drážďanech pochází z roku 1206. V hlubokém středověku nepatřily mezi nejvýznamnější německá sídla. Bylo to městečko, jehož rozvoj se opíral hlavně o slušnou polohu na vodní obchodní trase. Navíc tento region byl častým cílem nájezdů, saské země vypadaly jako docela lákavé sousto pro sousedy, včetně i našeho krále Karla IV. Slavný čas Drážďan začal na konci patnáctého století, kdy se šlechtický rod Wettinů rozdělil na několik větví a jedna z nich si toto město vybrala za své nové sídlo. Během renesance zde došlo k velkému architektonickému rozmachu, který podpořil i fakt, že se jednalo o nejdůležitější protestantské město v Německu, které přitahovalo elitu, co se rozhodla odejít od katolicismu. K jistému úpadku došlo během třicetileté války, ale později se Drážďany znovu velmi rychle postavily na nohy a obohatily svou tvář o krásné exempláře barokní architektury.  Další úpadek nastal po válkách Rakouska s Pruskem, kdy město přecházelo z rukou do rukou. Po zničujícím obležení v roce 1760 došlo k nové výstavbě, která tentokrát vtiskla Drážďanům pozdně barokní a klasicistní ráz. V devatenáctém století došlo zde k rozvoji průmyslu, v roce 1852 překročily hranici sta tisíc obyvatel. K velkému zničení města došlo na konci druhé světové, kdy se Drážďany staly cílem obrovského náletu. Po válce došlo k postupné rekonstrukci poničených památek i když město získalo výrazně jiný ráz, než mělo dříve. Po sjednocení Německa se pokračovalo v obnově a zkrášlování historických objektů a proto se Drážďany dnes často označují za jedno z nejhezčích měst v zemi.

Vypočítat všechny zajímavosti a památky v Drážďanech asi není možné. Lidé z celého světa se sjíždějí na zdejší obrovskou sbírky obrazů umístěné v několika objektech a také na unikátní kolekci míšeňského porcelánu, jiné lidi zase přitahují kurfiřtské pokladnice. A další si nenechají ujít muzeum historické, dopravní a nebo ojedinělou výstavu seznamující návštěvníky s lidskou biologií. No a samozřejmě jsou zde i nádherné paláce (v nich se nachází většina nejznámějších muzeí), kostely a zajímavůstkou je i Labské údolí, které až do roku 2009 patřilo na seznam UNESCO  (bylo z něj vyškrtnuto z důvodu výstavby mostu, se kterým mezinárodní organizace nesouhlasila). Drážďany jsou městem, které určitě stojí za návštěvu, ale je lepší na ně mít přinejmenším dva a spíše tři dny.