Elbasan

Elbasan (nebo také Elbasani) leží nad řekou Shkumbin ve střední Albánii jihovýchodně od Tirany. Jedná se o důležité krajské průmyslové…

Elbasan (nebo také Elbasani) leží nad řekou Shkumbin ve střední Albánii jihovýchodně od Tirany. Jedná se o důležité krajské průmyslové centrum. Dnes v něm žije více než sto třicet tisíc obyvatel a tím pádem se jedná o třetí největší město v zemi. Návštěvníka určitě zaujme zvláštní mix architektury dvacátého století a pozůstatků středověkého města.

Historie Elbasanu sahá přinejmenším do antických dob. Byly zde objeveny hroby, které dokládají ilyrské osídlení. Později se mělo jednat o obchodní stanici zvanou Mansion Scampa, v jejíž blízkosti nechali Římané postavit mocnou pevnost, aby zabezpečili obchodní ruch po zdejší významné kupecké cestě. Spolu s úpadkem Říma a Byzance došlo i k úpadku města, které se sice některým nájezdníkům ubránilo, ale v nebezpečném regionu přestalo mít větší význam. Situace se změnila až s příchodem Osmanů, kteří zde v patnáctém století postavili novou mohutnou pevnost, která se stala administrativním centrem regionu (sídlem sandžaku). V řídce osídlené Albánii se jednalo o docela veliké město, v sedmnáctém století zde žilo kolem dvou tisíc obyvatel. Na začátku dvacátého století, kdy zde žilo již kolem patnácti tisíc obyvatel, se i zde začaly objevovat první stopy národního obrození. Zdejší albánský kongres doporučil používání latinky místo arabské abecedy. Zajímavůstkou je fakt, že během první světové město s rakouskou armádou navštívil slavný český básník a novinář S. K. Neumann – později mu věnoval i knihu válečných vzpomínek Elbassan. Po vzniku samostatné Albánie se město začalo postupně industrializovat, tento rozvoj ještě zrychlil během tzv. komunistického panování, kdy zde vznikly významné ocelářské závody.

Nejvýznamnější památkou ve městě je stará tvrz, jejíž kořeny sahají až do čtvrtého století našeho letopočtu. Jako v naprosté většině měst ani zde se nedochovala celá. V Elbasanu pozůstatky zdí a bran můžeme najít na mnoha místech, promíchané s mnohem modernějšími stavbami. V dvacátém prvním století začaly velké práce na údržbě a obnově pozůstatků zdejší mohutné pevnosti. V okolí centrálního náměstí může návštěvník obdivovat několik starých uliček s původní zástavbou. Z církevních staveb je zde ke shlédnutí Královská mešita z patnáctého století a také několik zajímavých pravoslavných kostelů. Turista může také navštívit čtyři zdejší muzea.