Haifa

V Izraeli se často říká, Jeruzalém se modlí, Tel Aviv tančí a Haifa pracuje. A rozhodně toto rčení je založeno na…

V Izraeli se často říká, Jeruzalém se modlí, Tel Aviv tančí a Haifa pracuje. A rozhodně toto rčení je založeno na pravdivém základu, přinejmenším co se Haify týče, protože ta je velmi významným průmyslovým městem, které má velký vklad do izraelského hospodářství.

Jeruzalém je naprosto jasným cílem většiny výjezdů do Izraele, historická aura důležitého náboženského centra tří monoteistických náboženství je kromě určitého architektonického a místopisného kouzla právě oním modlícím základem. Obchod a následná potřeba a i možnost zábavy zase definují Tel Aviv a Haifa prostě na to celé dře. Je centrem moderního izraelského průmyslu a technologií, ale také největším a hlavním izraelským přístavem s velkou rafinérií, který prostě tuto roli definuje.  Haifa má čtvrt milionu obyvatel a je čtvrtým největším městem Izraele.

Ale Haifa není jen pro milovníky industriální a moderní architektury a všech těch trubek, dýmů a průmyslového šumu. Toto město založené na úpatí hory Karmel vznikalo už v biblických dobách, takže tu najdeme i mnoho historických a estetických krás. Asi největší je bahaistický chrám Světové centrum Bahá’í, které leží uprostřed překrásných Perských zahrad – de facto většinu lidí, kteří nejsou věřící mnohem více okouzlí zahrady než samotná budova. Další zajímavostí je Eliášova jeskyně, podle pověstí to je právě to písto kde se biblický prorok Eliáš schovával před pronásledováním. A s ním je spojený i blízký karmelitánský klášter, jehož původy můžeme hledat v obdoví křížových výprav, kdy část poutníků se inspirovala poustevnickým životem Eliáše a založila karmelitánský řád.

Pláže přímo v Haifě nejsou nic moc – je to logické z ohledem na průmysl a přístav. Ale koupat se  tu dá. Nejblíže centra je pláž HaShaquet, která leží pět minut od autobusového nádraží. Oblíbenější je ale pláž Bat Galim, která se nachází za vojenskou námořní základnou. Kdo chce ale hledat příjemné poležení a pokoupání, tak se musí vypravit až na pláž HaCarmel Beach nebo ležící jižněji pláže Zamir a Dado.