Jerash


Město Jerash (někdy také nazývaná a opisovaná Gerasa) se nachází přibližně 50 kilometrů severně od hlavního města Jordánska Ammánu a je velmi oblíbené u návštěvníků tohoto státu, protože je doslovně nabité velmi slušně zachovalými antickými památkami. Pokud plánujete navštívit v Jordánsku jen Petru, rozmyslete si to a  navštivte i Jerash.

Vykopávky dokazují, že Jerash byl osídlen již v neolitických dobách, ale význam nabírá až někdy kolem období panování Alexandra Velikého. Další rozvoj nastal po dobití regionu Římany – dobyvatelem byl známý z Caesarova triumvirátu Gaius Pompeius Magnus neboli Pompeius Veliký. V roce 63 před naším letopočtem se stalo součástí římské provincie Sýrie a také členem Dekapolis – což bylo římany vytvořený obchodní spolek deseti měst. Obchod během následujících dvou staletí přinesl městu obrovská bohatství a rozvoj, který je vidět na zdejší výstavné architektuře. V prvním století bylo město kompletně přestavěno podle římského vzoru. Další rozvoj Jerashe nastal po Trajánově vítězných taženích – tehdy dokonce se strhávalo nově postavené stavby, aby se je nahradilo ještě většími a nádhernějšími. Další boom nadešel ve třetím století, kdy město získalo status kolonie, ale ten byl již poslední. Poté nastal pomalý úpadek města, protože zdroj obhatství, jakým byly volně cestující karavany byl pomalu vytlačen stálými obchodními trasami. Město postupně ztrácelo na významu, velkou ranou pro něj byl rok 747, kdy bylo silně poničené zemětřesením a počet obyvatel zde vynášel přibližně čtvrtinu stavu z jeho vrcholného období. Ještě během křížových tažení si zde křižáci vytvořili vojenské stanoviště, ale poté Jerash zanášel už jen písek. Nové osídlení se zde objevilo až v roce 1878.

Ti co přijíždí o Ammánu Jerash přivíta triumfálním obloukem, udělá na člověka velký dojem, ale ještě větší nastane, když se návštěvník dozví, že původně byl dvakrát větší. Za ním se nachází hippodrom pro patnáct tisíc diváků, sloužíl jak k velmi oblíbeným závodům koní tak k různým lehkoateltickým kláním, která byla tak oblíbená ve světě se silnými helénistickými vlivy. Na území vykopávek se vstupuje Jižní branou, která je umístěna v tři a půl kilometru zachovalých starých zdech. Hned za branou se nachází zbytky Diovy svatyně a za ní se nachází amfiteártr pro pět tisíc diváků –  z jeho nejvyšší úrovně je skvěle vidět celé území vykopávek a také dnešní moderní Jerash. Za fórem se nachází hlavní ulice (cardo) – se zachovalou původní dlažbou na které je vidět výtečně život původního města a vyryté koleje obchodních vozů, kterou se dostanete až k Severní bráně. Sloupy které jsou na západní straně nemají stejnou velikost – jejich výška závisela na výšce původních staveb. V polovině hlavní cesty se nachází nymfeum, místo zasvěcené nymfám a fontána. V centru se nachází nejnádhernější budova ve městě, jakou je chrám bohyně Artemis. Dále se zde nachází několik památek z novějšího období jako jsou byzantské kostely (zatím bylo objeveno kolem třinácti). Postup vykopávek je možno si prohlédnout v menším muzeu, které se nachází na východ od fóra.

2 497 x přečteno

Comments are closed.