Pevnost Eben Emael

Ve východní Belgii, mezi Maastrichtem a Lutychem poblíž hranic s Nizozemím a Německem, se nachází zajímavý objekt, jakým je pevnost…

Ve východní Belgii, mezi Maastrichtem a Lutychem poblíž hranic s Nizozemím a Německem, se nachází zajímavý objekt, jakým je pevnost Eben Emael. Jedná se o zbytek velmi známého a moderního belgického opevnění, který zažil svých slavných pět minut během německého útoku na Francii za druhé světové války.

Pevnost Eben Emael vznikla v letech 1931 až 1935. Jejím úkolem mělo být zajištění velmi citlivé části belgické hranice a mostů přes řeku Mázu. Na vhodném mírně vyvýšeném místě bylo postaveno sedmnáct bunkrů vyzbrojených těžkými stodvacetimilimetrovými milimetrovými děly a další výzbrojí včetně děl menších kalibrů, hmoždířů a kulometů. Pevnost měla přibližně čtyřúhelníkový tvar a velká skladiště a kasárna umístěná v podzemí. Posádku stanovilo přibližně tisíc dvě stě vojáků a podle veškerých tehdejších pravidel válečnictví se mělo jednat o nedobytnou pevnost.

Ale jak ukázal čas, slovo nedobytná by se nemělo používat. Němečtí generálové si byli vědomi významné pozice a síly Eben Emael a zároveň jim bylo jasné, že útok klasickým způsobem by mohl přinést obrovské ztráty a vůbec nezaručoval úspěch. Proto vypracovali alternativní plán, který spočíval ve využití tehdejší vojenské novinky, jakou byly kluzáky a parašutisté. Desátého května roku 1940 z německých letišť vystartovaly Junkersy, které za sebou táhly kluzáky, jejichž úkolem bylo dobytí pevnosti a zajištění mostů. Přímo na Eben Emael se sneslo v osmi kluzácích necelých osmdesát parašutistů (tady se prameny občas rozchází), kteří za pomoci kumulativních náloží vyřadili těžkou výzbroj pevnosti. Ta sice byla připravena na jakýkoliv útok po zemi, ale s přistáním útočníků „na hlavě“ obránců se nepočítalo. Němci obsadili veškeré střílny a belgičtí vojáci po čase zjistili, že jediným východem se je vyhnat nedá. A tak necelá stovka mužů de facto během jednoho dne obsadila obrovskou pevnost, ve které bylo v té době tisíc dvě stě vojáků. Rychlost a dokonalost této akce přešla do vojenské historie.

Pevnost Eben Emael dnes funguje jako muzeum. Pro skupiny je otevřená de facto celoročně, jen je nutná předchozí rezervace. Jednotlivci mohou tuto zajímavou moderní památku na válečné časy navštívit jeden víkend v každém měsíci, takže je předem nutno zjistit otevírací doby.