Argentina obecně


Rozloha:  2 780 403 km2
Počet obyvatel: 40 482 000
Hustota zalidnění: 14,3/km2
Úřední jazyk: španělština
Národnost: 86% evropského původu, 8% mestici
Náboženství: 92% římskokatolické křesťanství
Nejvyšší hora:  Aconcagua (6 959 m.n.m.)
Hlavní město: Buenos Aires
Státní zřízení: republika
Hymna: Himno Nacional Argentino (Národní Argentinská Hymna)
Měna: argentinské peso
Časová zóna: Utc -3

Přírodní podmínky:

Argentina je druhým největším státem Jižní ameriky a to jak z hlediska rozlohy, tak i podle počtu obyvatel. Rozkládá se od obratníku Kozoroha až k Ohňové zemi (jejich východní část patří k Argentině). Na západě přirozenou hranici s Chile vytváří Andy, na severu hraničí s Bolívií a na severovýchodě řeka Uruguay vytváří hranici s Brazílií a Uruguayem.  Pobřeží Atlantiku je málo členité, největší záliv je La Plata a záliv svatého Jiří. Sever Argentiny má suché tropické počasí, střed suché subtropické počasí a jih je také suchý ale chladný. Největší řekou Argentiny je Paraná, která měří 4 700 kilometrů, ve vnitrozemí není mnoho řek a často zanikají v suchých stepích.

Hospodářství:

Argentina se řadí mezi hospodářsky nejvyspělejší země v Jižní Americe, ale stejně z evropského hlediska je chudá (a to i bez přihlédnutí k relativně nedávnému bankrotu). Zemědělství může využívat jen menší část půdy pro pěstování, většina země je neplodná, ale dá se využít k pěstování dobytka – které je celosvětově známé. Pro pěstování plodin má Argentina dobré klimatické podmínky, patří k významným světovým producentům kukuřice, sóji, slunečnice a obilí, rychle se rozvíjí ovocnářství. V Argentině se trochu těží ropa, země má naleziště černého uhlí, stříbra (právě z jeho latinského názvu vznikl název země), manganu, uranu, bauxitu či zinku. K významným průmyslům kromě těžebního patří automobilový, chemický, potravinářský a textilní. Jistou roli v hospodářství odehrává i cestovní ruch a to zvláště díky vodopádům Iguazů, Andám (jak pro přírodu tak pro zimní sporty) a pobřeží Atlantiku.

Politické zřízení:

Argentina je republikou, která se dělí na 24 provincií, které spravují regionální vlády vedené guvernérem, není ale klasickou federací. Argentina zažila častá období polodiktatur a vojenských převratů, ale dnes je již plně demokratickou zemí. Je to republika prezidentského typu, kde prezident je zároveň šéfem vlády. Je spolu s viceprezidentem povinným hlasováním volen na čtyři roky a může být znovuzvolen na druhé období. Argentina má dvoukomorový parlament – dolní komora Národní kongres má 257 poslanců, kteří jsou voleni na čtyři roky. Horní komora Senát má 72 senátorů volených na šestileté období. Účast ve volbách je stejně jako u voleb prezidentských v Argentině povinná.

6 216 x přečteno

Comments are closed.