Haarlem

Haarlem je hezké město v severovýchodní části Holandska. Návštěvníkům nabízí hezké památky a historické jádro města, ale je také zajímavé…

Haarlem je hezké město v severovýchodní části Holandska. Návštěvníkům nabízí hezké památky a historické jádro města, ale je také zajímavé jako mezinárodní centrum obchodu s cibulkami tulipánů. Jestli vám jméno města připomíná Harlem, neboli čtvrť v New Yorku, tak to není náhodou, holandské sídlo bylo jeho vzorem.

Začátky Haarlemu jsou někdy kolem desátého století našeho letopočtu.  Původní název byl Harulahem, což označovalo vyvýšené písečné místo, které je porostlé stromy. K rozvoji města přispěla poloha nad řekou a také to, že leželo na obchodní trase, která protínala celou zem. V polovině třináctého století Haarlem získal městská práva a začalo také vznikat jeho opevnění. Ačkoliv šlo původně i o sídlo zdejších šlechtických rodů, časté požáry, které byly problém pro všechny města, která byla postavena převážně ze dřeva, je donutily k přesunu sídla. Město se velmi dynamicky rozvíjelo, největší vliv na jeho růst měly loděnice a de facto počátky textilního průmyslu. Během bojů za nezávislost se Haarlem vyznamenal velmi dlouhým a odvážným vzdorováním velké přesile španělské armády, který se stal jedním ze symbolů osvobozenecké války a dodával jiným povstalcům sil. Později došlo k dalšímu rozvoji města a od třicátých let sedmnáctého století zde začaly odehrávat čím dál tím větší roli tulipány.

Kromě tulipánů do města návštěvníky lákají i ty na začátku zmíněné historické památky. Nejvýznamnější je pravděpodobně (i když to samozřejmě záleží od úhlu pohledu) kostel svatého Bavona. Jde o největší sakrální stavbu ve městě, jejíž stavba byla zahájena v druhé polovině čtrnáctého století. Tato trojlodní gotická bazilika původně vznikla jako katolický kostel, ale od druhé poloviny šestnáctého století patří luteránům. Další hezkou budovou je radnice ze sedmnáctého století a také původní masný trh Vleeshal. Samozřejmě památek je zde mnohem více, konec konců i „obyčejné“ měšťanské domy dokážou potěšit turistovo oko. Z muzejí zde je nejvýznamnější Franz Hals Museum, které je pojmenováno po jednom z nejvýznamnějších holandských malířů ze sedmnáctého století.