Heraklion

Heraklion patří k velmi oblíbeným turistickým cílům na ostrově Kréta. Návštěvníky nepřitahuje tolik samotné staré město, ale slavný mínojský palác…

Heraklion patří k velmi oblíbeným turistickým cílům na ostrově Kréta. Návštěvníky nepřitahuje tolik samotné staré město, ale slavný mínojský palác v Knóssu, který legendy spojují s bájnou postavou Minotaura. Heraklion je dnes hlavním administrativním centrem ostrova a žije zde více než sto sedmdesát tisíc obyvatel.

Doložená historie osídlení v okolí tohoto města sahá až sedm tisíc let před náš letopočet. Přibližně  o pět tisíc let později poblíž vznikl slavný palác v Konssu, nazývaný občas také labyrint (viz antické báje). Stavba byla definitivně zničena a opuštěna ve čtrnáctém století před naším letopočtem, kdy ostrov dobyly kmeny Achájů. Kréta se dostala do sféry vlivu Mykén a o Heraklionu a jeho okolí nemáme další zprávy více než dva tisíce let. Jako město byl založen až v roce 824 Saracény, kteří ho pojmenovali Chandak – název znamená příkop, který město chránil před nebezpečím z pevniny. Město bylo bohatou pirátskou základnou, ze které Arabové vyplouvali loupit byzantský majetek. Proto dědic Říma, tehdy ještě mocná Byzance, vyplula na trestnou výpravu a v roce 961 město dobyla a až do počátku třináctého století město ovládala. V roce 1204 je od chudnoucího a slábnoucího státu odkoupili Benátčané, kteří ho opevnili, zvelebili a přejmenovali na Candia. Benátčany vytlačili za cenu velkých ztrát Turci – město padlo až po dvaceti dvou letech obléhání v situaci, kdy už v rukou Osmanské říše byla celá Kréta. Město bylo znovu přejmenováno, tentokrát na Velký hrad, ale jeho význam upadal, zvláště proto, že noví páni nedbali o přístav a ten postupně zanesl písek. Turecká nadvláda skončila v roce 1898, na čas bylo součástí Krétské republiky a od roku 1913 spolu s celým ostrovem připadlo Řecku. Po osvobození došlo k zatím poslednímu přejmenování na Iraklion neboli Heraklion a to na počest antického hrdiny Herakla.

Hlavní atrakcí je samozřejmě Evansem zdokonalený Knóssos, který patří na seznam památek UNESCO, ale jednak leží kus od města a navíc se jedná o takovou památku, že si zaslouží samostatný článek. Ale i přímo v Heraklionu jsou některé zajímavé památky, které připomínají dobu minulou. Velmi atraktivní je například stará benátská pevnost Koulos (Rocca al Mare) a městské hradby s baštami. Slavná je také fontána Morosini, která vznikla na konci benátské vlády nad městem v roce 1628. Město navíc návštěvníkům nabídne hezkou řádku muzeí, která se zabývají historií, uměním a také přírodou ostrova.