Dubrovník


Dubrovník, který se nachází na jihu Dalmácie, je často a oprávněně označován za jedno z nejkrásnějších měst Chorvatska – také je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Žije zde necelých padesát tisíc obyvatel a je velmi významným turistickým centrem regionu.

Podle archeologických průzkumů zde první sídlo nejpravděpodobněji založili již antičtí Řekové, ale více záznamů máme až z pozdější doby. Stálé sídlo založili uprchlíci z Říma, kteří později splynuli se Slovany, kteří osídlili Balkán. Do začátku třináctého století město ovládala Byzantská říše, později patronaci nad Dubrovníkem převzaly Benátky, po nich Maďaři a později Turci.  Administrativně se tehdy jednalo o aristokratickou republiku, jejímž hlavním zdrojem příjmů byl obchod (a také občas pirátství). V patnáctém a šestnáctém století obchodně Dubrovník dokonce konkuroval v regionu významu samotných Benátek. Hospodářský úpadek započalo velké zemětřesení v roce 1667, který později podtrhl pokles významu Středomořského obchodu. Nominální samostatnost město ztratilo po okupaci Napoleonovými vojsky a v roce 1815 se stalo součástí Rakouska. Po vzniku Jugoslávie (či tehdy SHS) bylo začleněno do nově vzniklého státu a po jejím rozpadu připadl Dubrovník Chorvatsku. Během bojů, které rozdělení státu provázely, byla těžce poškozena jeho historická zástavba, kterou se ale mimo jiné díky zásahům UNESCO podařilo obnovit.

Památky zde není vůbec nutno hledat. Celé město je vlastně jedna velká památka. Najdeme zde krásné staré historické centrum opevněné masivními středověkými hradbami, které mají šest metrů na šířku a až dvacet pět metrů do výšky. Hradby doplňují impozantní bašty. Za návštěvu určitě stojí i palác Rektorů z patnáctého století, který byl dříve sídlem vlády republiky a dnes se v něm nachází muzeum. Dubrovnický archiv zase můžeme najít v paláci Sponza. Z církevních památek za zmínku určitě stojí gotické kláštery, renesanční kostel Spasitele a barokní chrám svatého Blažeje, který byl postaven na místě původního románského kostela zničeného výše zmíněným zemětřesením. No a samozřejmě nesmíme zapomenout nakouknout ani do katedrály Panny Marie, která vznikla na konci sedmnáctého století na místě, kde podle bájí založil svatyni již slavný rytířský král Richard Lví Srdce při návratu ze Svaté země.

2 086 x přečteno

One Response to “Dubrovník”

  1. Chorvátsko je naj Says:

    V dubrovníku som strávil 10 dní v roku 2013. Najlepšia dovolenka na akej smo kedy bol. možem len odporučiť toto mesto. Super pláže aj ludia.