Kerak – Krak des Moabites


Kerak (také Karak) neboli arabsky Al-Karak je město v Jordánsku známé na celý svět svým hradem, který se nazývá Krak des Moabites a nebo Le Pierre du Desert.

Kerak byl osídlen již v době železné a záznamy lze o něm najít i v Bibli. Ale svůj význam a slávu a také atraktivitu pro turisty nevděčí časům biblickým či antickým, ale období křížových výprav. Tehdy zde na rozkaz jeruzalémského krále Fulka začal být v roce 1140 stavěn velký hrad Krak des Moabites. Hlavní účel hradu byla kontrola obchodních tras a také držení na uzdě beduínských nájezdníků. Hrad se postupně ještě rozšiřoval a přibyly k němu vodní příkopy, stal se také jednou ze základen slavného Renaulda de Chatillon, který z něj podnikal nájezdy na muslimy. Tyto útoky se staly příčinou Saladinova tažení, které ve finále ukončilo křesťanskou existenci na tzv. Svaté zemi. Hrad byl poté několikrát obléhán (k jednomu z obléhání se váže historka o zde konané svatbě, kterou galantní obléhající Saladin neohrožoval a pálil na jiné části hradu), ze začátku neúspěšně co vyprovokovalo Renaulda k dalším nájezdům a ty vyvolaly novou válku. V ní pan hradu padl po bitvě u Hattinu, kdy byl za své předchozí činy popraven. Hrad byl o dva roky později v roce 1189 Saladínem dobyt. K další rozestavbě došlo v druhé polovině následujícího století.

Díky specifickému regionu a různým drobným úpravám hrad je zajímavou architektonickou kombinací několika kultru. Pod hradem můžete navštívit i archeologické muzeum, kde najdete nejen mnoho vykopávek, ale také informace o historii a rozvoji hradu a osídlení na území Keraku. Samotné město není příliš zajímavé, najde se zde budovy z 19. století a moderní, ale hrad a výhled z něho jsou nezapomenutelným zážitkem.

2 663 x přečteno

Comments are closed.