Miskolc – Miškovec

Miškovec (velmi často se ale u nás používá původní nepočeštěný název Miskolc) je třetím největším městem Maďarska s přibližně dvěma…

Miškovec (velmi často se ale u nás používá původní nepočeštěný název Miskolc) je třetím největším městem Maďarska s přibližně dvěma sty tisíci obyvateli. Leží u úpatí pohoří Bukk na řece Szinva. Jde o důležité průmyslové centrum, nachází se zde také letiště a několik vysokých škol. Ve městě (či přesněji na jeho okraji, Miskolc Tapolca) jsou i známé termály. Název získalo podle rodu Miskóc, který zdejší území vlastnil ve dvanáctém století.

Před Maďary na území, kde dnes stojí Miškovec, žili mimo jiné Germánské kmeny, ale obecně jde o jedno z nejstarších osídlených evropských míst. První velkou stavbou, která přežila alespoň test času je zdejší hrad Diosgyor. Základy stavby jsou sice někdy ze třináctého století, ale vykopávky objevily i zbytky opevnění, které zde bylo v devátém či desátém století. Město hodně trpělo různými nájezdy, na konci třináctého století bylo například zničeno Mongoly  a později ve století šestnáctém se téměř na sto let dostalo do rukou Turků. Konec turecké nadvlády ale nebyl koncem útrap města. Později během maďarského povstání Miskolc zničila rakouská vojska a po nich bylo ještě v roce 1711 postiženo velkou epidemií cholery. Později se město jako sídlo vojvodství začalo rozvíjet, vzniklo zde několik významných administrativních i kulturních staveb. Dějiny ale ještě měly pro Miškovec tři velké rány. V roce 1873 přišla znovu cholera, kterou po pěti letech následovala ničivá povodeň. A na konci druhé světové ještě bylo město velmi silně poničeno během útoků Rudé armády. Po pádu komunismu význam města trochu upadl spolu s tím, jak na významu ztratil těžký průmysl, jehož byl Miskolc centrem.

Kromě hradu Diosgyor, který je asi největší zdejší historickou atrakcí a rozhodně by ho návštěvník neměl vynechat, mezi zdejší zajímavé památky patří také pravoslavný kostel Svaté Trojice z osmnáctého století a také blízké Muzeum pravoslavné církve v Maďarsku. Zajímavá je také neorománská synagoga z druhé poloviny devatenáctého století. Lázně Tapolca se nachází přibližně pět kilometrů od centra města a jde asi o jediné evropské termály, ve kterých se člověk může koupat v přirozené jeskyni (Burlang Furdo). Jinak v okolí je více jak tři sta jeskyní.