Roskilde

Roskilde je město v Dánsku, které se nachází na ostrově Sjaelland přibližně třicet kilometrů na západ od Kodaně – občas…

Roskilde je město v Dánsku, které se nachází na ostrově Sjaelland přibližně třicet kilometrů na západ od Kodaně – občas je také označováno za satelit metropole. Má necelých padesát tisíc obyvatel. Patří mezi známější dánská města, zvláště protože se zde odehrává jeden z největších skandinávských rockových festivalů.

Roskilde bylo osídleno už v opravu pradávných dobách. Stopy člověka zde mají kolem čtrnácti tisíc let, což patří mezi jedny ze starších evropských nálezů. Ale stopy výrazněji civilizovaného osídlení, tak jak ho chápeme dnes, jsou mladšího data neboli z šestého století našeho letopočtu. Šlo o různé osady na březích fjordu, které vytvářely obchodně námořní osídlení. Ale písemné záznamy o něm neexistují. Ty jsou až z jedenáctého století, kdy Adam z Brém zaznamenal, že zde byl pochován v druhé polovině století desátého dánský král Harald (v kostele, který byl předchůdcem dnešní katedrály). Tato informace jasně dává najevo, že Roskilde již tehdy muselo být významným sídlem. Později zde bylo umístěno i biskupství a vůbec by se město dalo označit za centrum dánské církve. V době kdy kronikář Adam psal svou knihu, šlo podle jeho slov jednoznačně o „největší město na ostrově a královské sídlo“.  Ve století dvanáctém se zde odehrála tzv. Krvavá hostina v Roskilde, kdy si vládnoucí rody vyřizovaly účty mezi sebou. Stejné století bylo ale i stoletím velkého rozvoje města, začala tehdy vznikat zdejší asi největší památka neboli katedrála, která byla dokončena ve století následujícím. V patnáctém století začalo Roskilde ztrácet svůj velký politický význam, nejdříve ho opustili panovníci a přesunuli se do Kodaně a ve století následujícícm cestu vládců světských vybrali i ti církevní a přesunuli biskupství.  Jeden z důvodů stěhování byl i čistě obchodního rázu, zdejší fjord nevyhovoval velké části větších lodí, které chtěly připlout do přístavu.  Další léta či staletí byla de facto již ve znamení úpadku. Město bylo během reformace poničeno (konec konců šlo o původní katolické sídlo), později se na něm kdykoliv kdy zvedlo trochu hlavu odrazil ten či onen vojenský konflikt. Poklidný rozvoj města vlastně začal až po skončení napoleonských válek, které slavným útokem Britů na Dánsko zde odtiskly svou stopu. Město podobně jako celé Dánsko se začalo industrializovat, spojilo se železnicí s Kodaní. V sedmdesátých letech dvacátého století získalo univerzitu a také se zde začal konat jeden z největších rockových festivalů v Evropě.

Mezi největší památky patří rozhodně i zapsaná na seznam UNESCO katedrála v Roskilde (Domkirke). Šlo o první gotickou stavbu v severní Evropě a díky tomu se stala i architektonickou inspirací pro další takové budovy ve Skandinávii. Z jedenáctého století  (tehdy již stál předchůdce katedrály) také pochází i Vor Frue Kirke (kostel Panny Marie), ze století dvanáctého pochází kostely svatého Jiřího a Jakuba.  Mezi památky světské patří radnice, která je sice relativně mladého data, neboli ze století devatenáctého, ale její věž patří staršímu kostelu svatého Vavřince. Zajímavý je také královský palác ze století osmnáctého, kde se nyní nachází muzeum moderního umění. Milovníci Vikingů zde mohou navštívit muzeum jim věnované, kde se také nachází několik rekonstruovaných drakkarů.   Velkou atrakcí je i již výše dvakrát zmíněný Roskilde Festival, nekomerční kulturní aktivita pořádaná již od roku 1971. Z původně spíše regionálního festivalu se stala několikadenní monstrakce plná koncertů, divadla, kina či kabaretů, které se účastní i sto padesát kapel v tom ta nejslavnější světová jména jako Metallica,  Nirvana či například Rammstein.