Sintra


Sintra je portugalské městečko s přibližně deseti tisíci obyvateli. Nachází se přibližně dvacet kilometrů od Lisabony a bývá považována za jedno z nejkrásnějších míst v Portugalsku. A potvrzuje to i zápis na seznam památek UNESCO či například rčení známého spisovatele pohádek H. Ch. Andersena, že ten kdo byl v Portugalsku a neviděl Sintru, ten tu zemi vlastně nenavštívil. Také pro slavného básníka Byrona bylo místo novým Edenem.

Historie města Sintra začíná v maorských dobách, kdy kolem pevnosti založené v osmém či devátém století začalo vznikat v jedenáctém století i město. To se stalo součástí Portugalska ve století dvanáctém, kdy ho dobyl král Alfons I. Událostí celosvětového historického významu se zde příliš nestalo. Jednou z věcí, která asi stojí za zmínku je cesta Kolumba, který když po bouři vítající ho v Evropě při návratu z Ameriky zahlédl zdejší skálu s hradem v roce 1493, tak se rozhodl pro přistání v Lisabonu, bez ohledu na rizika, které to mohlo pro a celou výpravu znamenat. Další významnou událostí bylo podepsání smlouvy v Sintře, která zastavila francouzskou invazi do Portugalska v napoleonských dobách a určila podmínky odchodu poražených vojsk Bonaparta ze země.  Tato smlouva nebyla příliš pozitivně přijata, protože vojska Wellingtona rozdrtila francouzské síly a a jejich zbytky tímto podpisem byly de facto zachráněny.

Památky, které Sintra nabízí jsou nepřeberné. Koncentrují se na zdejším starém městě, které se rozkládá kolem původního hradu Castelo dos Mauros zmíněného výše – i když stavba byla po ničivých zemětřeseních romanticky upravována. Další významnou památkou je Palacio Nacional de Sintra neboli královský palác nacházející se přímo v historickém centru města, který měli v oblibě portugalští králové až do devatenáctého století. Rozhodně velkou zajímavůstkou je taktéž romantický palác z devatenáctého století Palacio da Pena, který asi mnohým připomene pohádkové zámky. Další romantickou památkou je také palác Monserrate, který je obklopen stejnojmennými zahradami.

2 130 x přečteno

Tags:


Comments are closed.