Opolí

Opolí (nebo polský Opole a z důvodu výrazné německé menšiny je důležitý i německý název Uppeln) je město ležící nad…

Opolí (nebo polský Opole a z důvodu výrazné německé menšiny je důležitý i německý název Uppeln) je město ležící nad řekou Odrou v jihozápadním Polsku. Má více jak sto tisíc obyvatel a je hlavním městem a tím pádem i samozřejmě nejvýznamnějším centrem opolského vojvodství.

Opolí je jedním z nejstarších ne li přímo nejstarším polským městem. Jeho existence je doložena již kronikářským zápisem v devátém století. Mělo jít o hlavní město či hrad kmene Opolanů, kterí ovládali dvacet okolních osad. Na úplném konci prvního tisíciletí bylo připojeno k polskému státu. V roce 1039 bylo na krátko připojeno k českému státu, ale později se stalo znovu součástí Polska. Na konci století třináctého se stává sídelním městem de facto samostatného knížectví opolského. Po smrti posledního opolského Piasta město i s regionem se stalo součástí Habsburského státu na více jak dvě staletí. I když krátkodobě, ve století sedmnáctém, bylo dáno jako záruka Polákům. V roce 1741 sem vkročila pruská vojska a Opolí se stalo součástí tohoto státu (a jeho německého nástupce)  a zůstalo v něm až do konce druhé světové války, kdy se po 610 letech zase vrátilo polskému státu.

Návštěvník Opolí se může těšit na různé zajímavé památky, i když je fakt, že jako většina polských měst i toto bylo velmi silně poničeno během druhé světové a spousta historických zajímavostí musela být částečně rekonstruována. Velmi významná je bazilika sv. Kříže jejíž počátky jsou z roku 1005. Dnešní podoba je částečně gotická z patnáctého století a je doplněna dvojicí věží z konce století devatenáctého. Další významnou sakrální stavbou je kostel sv. Trojice, který také byl postaven v gotické době a návštěvníka překvapí svými renesančními štíty. Nejstarší svatyně je kostel Matky Boží a sv. Vojtěcha, který vznikl v desátém století – podle legend byl postaven na místech, kde český biskup kázal. Dnešní podobu ovlivňuje novorománská fasáda, ale v jádru je gotický s mnoha barokními prvky. Z původního knížecího hradu a zámku Piastovců mnoho nezbylo. Ve třicátých letech dvacátého století byl Němci rozebrán a dnes ho připomíná jen věž z úplného začátku čtrnáctého století. Doplňuje velmi ošklivou moderní budovu sídla vojvodství.