Články o zemi ‘Polsko’


Gižycko

Středa, 22 ledna, 2014

Gižycko nebo Giżycko se občas také nazývá hlavním městem Mazur či Mazurských jezer případně metropolí jachtingu, i když oficiálně sídlem vojvodství je výrazně větší Olštýn (Olsztyn). Žije zde kolem třiceti tisíc lidí a zvláště v letní sezóně je plné života a velmi příjemné atmosféry. Nachází se mezi jezery Kisajno a Niegočin (Niegocin).

(Pokračování textu…)

Štětín

Pondělí, 17 června, 2013

Štětín je velké a významné město v severozápadním Polsku poblíž hranic s Německem. Rozkládá se na ploše tří set kilometrů čtverečních a má přibližně čtyři sta tisíc obyvatel. Je významným administrativním a průmyslovým centrem regionu, nachází se zde také třetí největší polský přístav. Historické památky v centru přitahují každý rok nemalé množství turistů.

(Pokračování textu…)

Toruň

Úterý, 4 prosince, 2012

Polsko je sice velmi blízko, ale přitom nepatří mezi příliš časté turistické destinace. Raději jezdíme na jih za teplem a i ohledně památek máme dojem, že více je jich ve Středomoří. Ale je to chyba, i u našich severních sousedů je mnoho přírodních a také architektonických skvostů. Město Toruň patří rozhodně mezi ně a bylo to uznáno i zápisem na seznam památek UNESCO. Leží v severnější části Polska nad řekou Vislou.

(Pokračování textu…)

Opolí

Pátek, 16 listopadu, 2012

Opolí (nebo polský Opole a z důvodu výrazné německé menšiny je důležitý i německý název Uppeln) je město ležící nad řekou Odrou v jihozápadním Polsku. Má více jak sto tisíc obyvatel a je hlavním městem a tím pádem i samozřejmě nejvýznamnějším centrem opolského vojvodství.

(Pokračování textu…)

Malbork

Úterý, 23 října, 2012

Malbork patří určitě mezi jedny z největších zajímavůstek v Polsku. Při pohledu na mapu nic nenaznačuje, že toto čtyřicetitisícové město v severním Polsku blízko Gdaňsku ve skutečnosti skrývá jeden ze zajímavějších historických památek a to i z celoevropského kontextu. Nachází se zde totiž obrovský cihlový hrad (dříve Marienburg), bývalé sídlo řádu německých rytířů, které bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

(Pokračování textu…)

Auschwitz-Birkenau (Osvětim Březinka)

Středa, 10 října, 2012

Málokteré místo na zemi je svým duchem tak ponuré, jako je bývalý koncentrační tábor Auschiwtz-Birkenau, známý nejčastěji zkráceně jako Osvětim či Oswiecim.  Tady, v malopolském vojevodství (něco jako kraj), člověk dokázal, že lidství a humanismus jsou na nás naneseny stále jen velmi mírně.

(Pokračování textu…)

Sandoměř (Sandomierz)

Čtvrtek, 16 srpna, 2012

Sandoměř (či v polštině Sandomierz), je velmi kouzelné historické město, které se nachází v jihovýchodním Polsku.  Leží na řece Visla a má přibližně dvacet pět tisíc obyvatel. Patří mezi zajímavější polská města, ale rozhodně není nejznámější a je zde také mírný problém s dopravní dostupností.

(Pokračování textu…)

Mazurská jezera

Pondělí, 2 července, 2012

Velká Mazurská jezera jsou střední část rozsáhlého  Mazurského pojezeří, které je občas také nazýváno jednoduše Mazury, jsou nádherným zákoutím v severním Polsku, které je vyhledávané milovníky vodních sportů a také pěší a cyklistické turistiky.

(Pokračování textu…)

Bialystok

Čtvrtek, 21 června, 2012

Bialystok či Bělostok rozhodně nepatří mezi nejznámější polská města a tudíž je i jakoby mírně na okraji turistického zájmu. A přitom je to škoda, protože se jedná o docela zajímavé město, které pro české oko je hodně netradiční. Nachází se na východě Polska a má kolem tří set tisíc obyvatel.

(Pokračování textu…)

Poloostrov Hel

Úterý, 28 února, 2012

Poloostrov Hel (i když mnohem přesnější či vlastně byť nezažitý, tak jediný správný, je Helská kosa) se nachází u Baltu v severním Polsku. Odděluje Gdaňskou a Puckou (i když tu druhou spíše přímo vytváří) zátoku od otevřeného moře. Na jeho začátku leží město Wladyslawowo a končí městečkem Hel.

(Pokračování textu…)

Hitlerovo Vlčí doupě – Wolfsschanze

Neděle, 19 února, 2012

Vlčí doupě, které bylo v letech 1941 až 1944 Hitlerovým hlavním stanem, se nachází v bývalém Východním Prusku na Mazurech. To právě zde se odehrál téměř úspěšný atentát na Hitlera, který byl později mimo jiné inspirací i pro film Valkýra. Vyrazit tam můžete z Ketrzyna, Gizycka nebo i z Wegorzewa. (Pokračování textu…)

Stručná historie Polska

Čtvrtek, 16 února, 2012

Náš severní soused Polsko má velmi bohaté dějiny, od samého začátku se dá říci, že bylo to tam jako na houpačce, jednou nahoře, jednou dole. Pro situaci jaká se tam v průběhů historie odehrávala našel historik Norman Davies asi nejlepší označení – Hřiště Boha.

(Pokračování textu…)

Polsko obecně

Neděle, 12 února, 2012

Rozloha: 312 679 km2
Počet obyvtel: 38 200 000
Hustota zalidnění: 121/km2
Úřední jazyk: polština
Národnost: poláci (95%), němci, ukrajinci, bělorusíni, slezané,
Náboženství: oficiálně 90% katolíci
Nejvyšší vrchol:  Rysy 2499 m.n.m.
Hlavní město: Varšava (Warszawa)
Státní zřízení: republika
Hymna: Mazurek Dabrowskiego (Mazurek Dabrowského)
Měna: Polský Zlotý
Časová zóna: Utc +1

Přírodní podmínky 

Na severu Polsko hraničí s malou izolovanou ruskou enklávou tzv. Kaliningradským okruhem. Dále od severu k jihu na východní straně následuje Litva, Bělorusko a Ukrajina. Na jihu hraničí se Slovenskem a Českem a na západě s Německem. Na severu jeho pobřeží omývá Baltské moře. Délka hranic je více jak tři a půl tisíce kilometrů, z toho přes čtyři sta připadají na mořské pobřeží. Největší řekou je Visla, další významné řeky jsou Odra, Warta, Bug, Narew a San.  Zvláště v severní části Polska se nachází velké množství jezer. Většina z nich má ledovcový původ. Mezi nimi, na Mazurských jezerech se nachází i dvě opravdu velké vodní plochy a to Sniardwy a Mamry – obě tato jezera mají více jak sto kilometrů čtverečních.  Větší část území je spíše nížinná, hory se nachází ve střední části země a na jihu podél celých hranic. Tam také, na pomezí mezi Slovenskem a Polskem je polské největší pohoří Tatry, kde se také nachází nejvyšší polský vrchol Rysy. Polsko se nachází v mírném podnebném pásu, i když jeho severnější poloha než mají Čechy naznačují, že je tam přeci jen o něco chladněji. A také díky tomu, že velká část území není chráněna nějakými horskými pásy, člověk může očekávat rychlejší změny počasí a také větší větrnost.

Hospodářství

Polsko je tzv. postkomunistickou zemí, která transformovala své hospodářství z centrálně plánované ekonomiky (s několika lokálními anomáliemi jako větší počet soukromých drobných zemědělců) na tržní. Díky své velikosti vytváří jeden z větších hrubých domácích produktů v Evropě, ale po přepočtení na jednoho obyvatele je Polsko stále podprůměrné. Na rozdíl od většiny vyspělých ekonomik, v Polsku stále velkou roli hraje zemědělství, oficiálně v něm pracuje kolem patnácti procent, ale kromě toho i velká část nezaměstnaných spadá právě do převážně zemědělských regionů. Země měla v pokomunistickém dvacetiletí jeden z větších průměrných hospodářských růstů. Ekonomika nebyla celá privatizována, část tzv. strategických podniků zůstává stále v rukou státu (je to něco kolem čtvrtiny HDP, jako například v Norsku či Francii). Ve službách pracuje kolem šedesáti procent populace, v průmyslu kolem třiceti. Polsko těží hnědé i černé uhlí či měď, prozkoumávají se velká ale zatím náročně dostupná ložiska břidlicového zemního plynu. Největší část exportu patří automobilům, největším exportním partnerem je Německo.

Politické zřízení

Polsko je parlamentní republika s dvoukomorovým parlamentem. Dolní komoru tvoří Sejm, který má 460 poslanců volených na čtyřleté období, horní je Senat, který je také volen na stejně dlouhý čas. Do Sejmu se volý poměrně, senátoři vychází z jednomandátových okruhů. Základem práva je ústava, kterou může měnit dvou třetinová většina poslanců a nadpoloviční většina Senátorů.  Moc výkonná je v rukou vlády a prezidenta. Vládu vybírá parlament (a její funkce je téměř stejná jako u jiných parlamentních vlád), prezident je volen přímo. Jeho pravomoci jsou obecně podobné pravomocem prezidentů v jiných parlamentních republikách, ale sílu mu dává veto, k jehož přehlasování je nutná tří pětinová většina poslanců, což vyžaduje výrazně silnější vládní koalice a nebo větší spolupráci mezi parlamentními stranami. Může také vypsat referendum, ale k tomu navíc potřebuje souhlas Senátu. Má zákonodárnou iniciativu.