Sandoměř (Sandomierz)


Sandoměř (či v polštině Sandomierz), je velmi kouzelné historické město, které se nachází v jihovýchodním Polsku.  Leží na řece Visla a má přibližně dvacet pět tisíc obyvatel. Patří mezi zajímavější polská města, ale rozhodně není nejznámější a je zde také mírný problém s dopravní dostupností.

Jakkoliv první osídlení tohoto místa pochází z neolitu, o skutečné osadě z našeho dnešního pohledu můžeme mluvit až ve století desátém našeho letopočtu. A už ve století následujícím zde vznikl hrad a také sídlo lokálních knížat včetně malého městečka, které se docela rychle rozrůstalo. Za jeho rozvojem totiž stála poloha na řece Visla, která znamenala velké zisky z proplouvajícím městem obchodních výprav a transportu různých materiálů. Také zde probíhala obchodní cesta, která vedla ze západní Evropy do Ruska. Rozvoji později pomohlo rozdělení Polska na menší knížectví. Sandoměř byl také více jak sedm set let hlavním městem vojvodství. Ve třináctém století došlo během tatarských nájezdů ke zničení města (s Tatary je také spojeno několik lokálních legend), ale protože od svého vzniku patřilo mezi významnější polská města, bylo znovu rychle postaveno. Až do sedmnáctého století město často hostilo panovníka a nebo se zde konaly sjezdy šlechty z celého státu, ale v tomto století díky válkám se Švédskem došlo k dalšímu úpadku. K finálnímu propadu do relativní bezvýznamnosti došlo po trojím dělení Polska, kdy Sandomierz se stal jedním z mnoha malých pohraničních měst a přestal být lokálním administrativním centrem. Během první světové byl poničen, ale v nově vzniklém státě se objevily plány na výstavbu velké průmyslové zóny při tomto městě (tzv. zdejší COP měl mít kolem sta tisíc obyvatel). Práce byly zahájeny ve třicátých letech a postupovaly v rámci financí a možností docela úspěšně kupředu, ale jejich dokončení zabránil výbuch druhé světové. A po válce už o nějaký rozvoj plánů „buržoazních“ předchůdců nebyl zájem. Zvláště když poblíž se nacházel mnohem atraktivnější Tarnobrzeg (Tarbnobřeh), kolem kterého vznikl průmyslový okruh opřený na těžbě síry. Nyní je město okresním sídlem a celkem oblíbeným cílem turistů, kteří si dali tu námahu a začali hledat i něco více, než jen nejznámější trasy.

Sandoměř jako historické město nabízí návštěvníkovi různé památky, které jsou spojené s jeho významnou rolí v historii státu. Dnes je to malé městečko, ale kdysi zde vznikaly i baziliky (Narození Panny Marie ze čtrnáctého století je velmi hezkou ukázkou polské gotiky). O významu města svědčí i dřívější existence židovské komunity, kterou může připomenout zdejší synagoga (ta co můžeme dnes obdivovat je z poloviny osmnáctého století, ale stála na místě staršího svatostánku judaismu). Pro české oko bude tato pozdně barokní stavba určitě velmi zajímavým objevem. Starý je také kostel svatého Pavla, který sice byl přestaven v sedmnáctém století, ale pochází také z období gotiky (dokonce zde byla ještě původně dřevěná románská stavba). Velmi zajímavé je i jezuitské kolegium, které vzniklo na začátku sedmnáctého století a které bylo první střední školou na území Polska. No a samozřejmě není možno zapomínat na hrad, který vznikl ve století čtrnáctém a o dvě stě let později byl přestaven a rozestaven. Ale to rozhodně není vše, Sandoměř má totiž regulerní a nemalé staré město, ve kterém je velké množství různých světských i církevních staveb, které mají více jak několik staletí.

2 604 x přečteno

Comments are closed.