Port Louis

Port Louis je hlavním městem státu Mauricius. Je taktéž jeho obchodním a vlastně i průmyslovým centrem (nejvýznamnější je asi farmaceutický…

Port Louis je hlavním městem státu Mauricius. Je taktéž jeho obchodním a vlastně i průmyslovým centrem (nejvýznamnější je asi farmaceutický průmysl),  taktéž jde o nejvýznamnější přístav na ostrově i když samozřejmě turistika, stejně jako na celém Mauriciu i zde má dominantní roli.  Žije v něm kolem sto padesáti tisíc obyvatel.

Historie těchto koloniálních měst nebývá příliš bohatá, a Port Luis z tohoto hlediska rozhodně není výjimkou. Dá se říci, že historie města je zároveň historií celého ostrova či státečku. Přístav zde byl využit již v druhé třetině sedmnáctého století, k růstu významu městečka či koloniálního sídla došlo v roce 1735, kdy z něj Francouzi učinili administrativní centrum celého ostrova. Bylo pojmenováno po tehdy milostivě panujícím Ludvíku XV. Tehdy také došlo k základnímu rozvržení města, za které odpovídal tehdejší francouzský guvernér Bertrand Francois Mahe de la Bourdonnais. Mauricius a jeho největší byl významný jakožto zásobovací centrum při francouzských výpravách do Indického oceánu a není divu, že to bylo trnem v oku Britům, kteří také ostrov později získali. V devatenáctém století došlo k velkému přílivu indické populace, která nyní stanoví majoritu obyvatelstva ve městě (tehdy byli přiváženi hlavně pro práci na plantážích cukrové třtiny).  V roce 1867 velká epidemie malárie zahubila kolem poloviny obyvatelstva města. Nešlo o první epidemii (město bylo trápeno také požáry), o šedesát let dříve zde řádila cholera. Nezdravé podnebí zastavilo růst města, který se obnovil až s lékařskými vymoženostmi dvacátého století. Tehdy také došlo k velkému rozvoji města a Port Louis z malého sídla se stal relativně důležitým obchodním centrem v Africe.

Mezi nejvýznamnější zajímavosti a památky nejen ve městě, ale i na celém ostrově rozhodně patří Aapravasi Ghat neboli dřívejší imigrační centrum, přes které přešlo kolem půl milionu indických pracovníků. Ze staveb pocházejících z poloviny devatenáctého století do dnešních dnů zůstalo jen přibližně dvacet procent.  V roce 2006 byl komplex zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. S rozvojem internetu výrazně klesá význam poštovních známek, ale Modrý Mauricius je stále pojem. Takže určitě nikoho nepřekvapí, že na ostrově je tzv. Blue Penny Museum, které je věnováno jak této unikátní známce, tak samozřejmě jiným vzácným kouskům (byly zakoupeny za více než dva miliony dolarů). Další zajímavostí je určitě i Fort Adelaide či La Citadella neboli zdejší pevnost, která je jednou z dominant města a vznikla v první polovině 19. století. A celkově se zde nachází velké množství různých více či méně zajímavých staveb spojených s obchodním rozvojem města, i když jsou pro české oko navyklé na středověk asi stále příliš mladé.