Rakousko obecně


Rozloha: 83 855 km2
Počet obyvtel: 8 414 000
Hustota zalidnění: 99/km2
Úřední jazyk: němčina
Národnost: rakušáci (91%), bývalí jugoslávci (4%), turci (1,5%)
Náboženství: katolíci (66 %), protestanti (4%), islám (4%)
Nejvyšší vrchol:  Grosglockner 3797 m.n.m.
Hlavní město: Vídeň
Státní zřízení: republika
Hymna: Land der Berge, Land am Strome (Hornatá země, země nad řekou)
Měna: Euro
Časová zóna: Utc +1

Přírodní podmínky

Rakousko je vnitrozemským státem hraničícím s Českem, Slovenskem, Maďarskem,  Slovinskem, Itálií,  Švýcarskem, Lichtenštejnskem a Německem. Jeho hranice působí přirozeně, tvoří je převážně buď hory nebo řeky, měří téměř 2700 kilometrů. Většinu rakouského území pokrývají Alpy. Nejvýznamnější řekou je protékající Rakouskem Dunaj (celých 350 kilometrů zde je splavných). V Rakousku se nachází i více řek, ale jejich ekonomický význam není ve splavnosti, ale v tvorbě elektrické energie. Některé významnější řeky jsou například Dráva, Mura či při českých hranicích Dyje. Podnebí v Rakousku je podobné jako v jiných alpských oblastech – neboli je zde relativně vysoký počet dešťových a v zimě sněžných srážek. Nejteplejší a nejslunečnější jsou jižní svahy Alp.

Hospodářství

Rakousko patří mezi hospodářsky nejvyspělejší země světa, i v rámci Evropské Unie patří Rakousko podle ukazatele HDP k nejbohatším.  Struktura je typická jako u jiných vyspělých zemí, největší podíl má sektor služeb, za ním v dáli se nachází průmysl a zemědělství v tvorbě HDP odehrává pouze marginální roli. Nejvýznamnějším průmyslem je strojírenský, následují ho elektrotechnický a chemický. Pětiprocentní podíl ještě překračují automobilový, potravinářský, hornictví a dřevozpracující průmysl. Nejvýznamnějším exportním partnerem je Německo, následuje ho Itálie a Spojené státy. V zemědělství je zemědělská a živočišná výroba vyrovnaná, nejvýznamnějším produktem je mléko. Ve službách jsou nejvýznamnější reality, obchod a samozřejmě turistický ruch, který v této zemi hor a sjezdovek vytváří necelých deset procent hrubého domácího produktu.

Politické zřízení

Rakousko je spolkovou republikou s dvoukomorovým parlamentním systémem. Republiku tvoří devět spolkových zemí jejichž zákonodárným orgánem je Zemský sněm a v jejichž čele stojí hejtman. Hlavou Rakouska je spolkový prezident volený v přímých volbách na šestileté období. V případě že není schopen vykonávat svůj úřad, jeho pravomoci přechází na vedení dolní komory parlamentu.  Dolní komora Nationalrat má 183 členů vybíraných na čtyřleté období, horní komora Bundesrat se skládá z 65 členů, které jmenují spolkové sněmy.

2 798 x přečteno

Comments are closed.