Rovinj

Rovinj je město v Chorvatsku ležící na poloostrově Istrie při pobřeží Jaderského moře. Rozkládá se na ploše 88 kilometrů čtverečních…

Rovinj je město v Chorvatsku ležící na poloostrově Istrie při pobřeží Jaderského moře. Rozkládá se na ploše 88 kilometrů čtverečních a žije v něm 13,5 tisíce obyvatel – žije zde významná italská menšina a město je de facto dvojjazyčné. Dnes sice jeho historické jádro leží na poloostrůvku, ale původně to byl ostrov, který byl spojen s pevninou až v druhé polovině 18. století. Město kromě turistiky slouží i jako rybářský přístav a z okolí pochází známá dobrá vína Burgonjac a Malvazija.  Je zde příjemné počasí, co doakzuje i průměrná roční teplota 16 stupňů, v červenci je průměrná teplota vzduchu kolem 23 stupňů a vody více než 20 stupňů.

Rovinj byl pravděpodobně osídlen již nějakými illyrskými kmeny a později zde založili sídlo Římané (je zmíněno v 5. století v knize Ravennatis Anonymi Cosmographia jako Castrum Rubini). Ostrůvek pravděpodobně později sloužil jako úkryt pro uprchlíky nejdříve před Huny a později před Ostrogóty. Území po pádu Západořímské říše patřílo Byzanci, Frankům a také Aquilejskému patriarchátu. Od roku 1283 podobně jako celá Istrie se stalo až do konce 18. století součástí Benátek, kteří je rozestavěli, obnovili a posílili opevnění a stalo se relativně významným námořním a rybářským centrem na Istrii – v polovině 18. století zde žilo kolem 8 tisíc obyvatel. Později Rovinj přešla do rukou Rakouska (ti pokračovali v jejím rozvoji a napojili ji na železniční síť, ale část obyvatel se přesouvala do Puly, která byla pro Rakousko-Uhersko velmi významným námořním přístavem), po první světové válce se stalo součástí Itálie, od roku 1947 Jugoslávie a po jejím rozpadu Chorvatska.

Návštěvu Rovinje stojí za to začít u šedesátimetrové věže kostela svaté Eufemije, ze které je nádherně vidět celé městečko, jeho památky, hezké hotely, pláže i celé okolní souostroví nácti ostrůvků. Kostel vznikl v polovině 18. století a je největší svatyní na Istrii. Je známým poutním a turistickým místem, uvnitř věřící láká oltář, za kterým jsou uschovány ostatky jeho patronky. Při procházkách městem člověk vidí romantické úzké uličky a zvláště dosti bohatou renesanční a barokní zástavbu, která svědčí o významu města v novověku. Bývalé opevnění úplně nezmizelo, čehož je svědkem i barokní brána tzv. oblouk Balbi z druhé poloviny 17. století. Ve městě se nachází na náměstí Trg Lokvi i románský kostel Nejsvětější trojice ze 13. století, který je nejstarší zachovalou budovou ve městě.

Občas se Rovinj nazývá i chorvatským Saint Tropez, protože zde mají své domy filmaři, umělci, herci a spisovatelé. Je považována taky za nejdůležitější kulturní centrum západní Istrie. Od července do září zde probíhá Rovinjské léto, které je plné různých zajímavých a nezapomenutelných kulturních akcí. Po obou stranách města se táhne pás romantických kamenitných polodivokých pláží a mnoho lidí chce navštívit nějaké z ostrůvků archipelu, zvláště Crveni otok (červený ostrov – loď sem jezdí dvakrát za hodinu a cesta z Rovinje trvá čtvrt hodinky – který je spíše dvojostrovem), na kterém byl postaven moderní hotel Sol Istra. Na tomto ostrově se nacházel od 6. století benediktinský klášter, který v 15. století na čas obnovili františkáni.

Rovinj – Ubytování a Dovolená