Siena


Siena, ležící ve středu Toskánska přibližně padesát kilometrů od Florencie, je díky svým krásným památkám zapsána na seznam UNESCO. V historii odehrávala významnou roli, dnes její hospodářský a administrativní význam poklesl, i když možná právě výrazně klidnější atmosféra z města dělá velmi zajímavou turistickou atrakci.

Historie Sieny začíná podle legend v pradávných antických dobách. Měl ji postavit Senius bratr Rema, bájného zakladatele Říma, na místě starší etruské osady. Město se jmenovalo Sena Julia. Během antiky neodehrávalo významnější roli, čas její slávy přišel až ve středověku, kdy přes Sienu procházely významné obchodní trasy do Říma. Ve dvanáctém století se město osamostatnilo a začalo konkurovat blízké Florencii, kterou dokonce i v roce 1260 sienská vojska porazila. Ale větší soused byl hospodářsky významnější, město začalo postupně stagnovat a v šestnáctém století bylo poraženo Španěly. Ti Sienu věnovali Florencii. Do Itálie byla začleněna již jen jako nepříliš významné město toskánského knížectví.

Středověké památky ve městě jsou velmi zachovalé, je to částečně ovlivněno i výše zmíněnou ztrátou samostatnosti v šestnáctém století a likvidací republiky. Nové budovy poté začaly vznikat mimo opevnění a tak se do dnešních dnů dochovalo nádherné historické jádro města. Nejznámější je asi její centrální náměstí (Piazza del Campo), které má specifický tvar připomínající lasturu a samozřejmě goticko románská katedrála Cattedrale di Santa Maria Assunta, zvaná též Duome di Siena. Výstavba začala ve dvanáctém století a k přechodu na nový styl došlo při přestavbě ve století třináctém a čtrnáctém. Původně se plánovalo postavit největší chrám na světě, ale nakonec z toho sešlo (ekonomické důvody, které podtrhla velká morová rána ve čtrnáctém století) a to co můžeme obdivovat je jen transept neboli příčná chrámová loď navrhované budovy. Mezi další nádherné památky patří fontána z patnáctého století Fote Gaia, krásný palác Palazzo Publico ze začátku století čtrnáctého, knihovna Piccolomini a také mnoho dalších krásných staveb.

2 271 x přečteno

Tags:


Comments are closed.