Varna


Varna je třetím největším městem Bulharska s přibližně třemi sty tisíci obyvatel. Jedná se o důležitý dopravní uzel (největší přístav v zemi a druhé největší letiště) a také administrativní centrum regionu. Také je to častá vstupní brána pro turisty, kteří chtějí navštívit bulharské pobřeží Černého moře.

Historie Varny sahá až do pravěku, stopy prvního osídlení mají více než dvanáct tisíc let (mimochodem tehdy byla úroveň moře o padesát metrů níže). V šestém století před naším letopočtem zde vznikla řecká kolonie Odessos. Toto město později ovládla Thrácká plemena, která dokázala udržet i jistou samostatnost během souboje s rostoucí makedonskou říší. Autonomický ráz Odessos zachovalo i během vlády Říma, kdy si město razilo své vlastní mince. Ve druhém a třetím století došlo zde k velkému architektonickému rozmachu, ten se ale skončil ve století čtvrtém, kde sídlo regionu bylo přesunuto do Marcianopole. Během byzantského panování došlo k dalšímu rozmachu města (lokální konkurent byl poničen barbarskými nájezdy). V šestém století bylo Odessos nakonec nájezdy Avarů a Slovanů zničeno a blízko vzniklo nové město, kterému slovanští dobyvatelé začali říkat Varna. O  tu se od století osmého začala přetahovat Byzantská říše a nově vzniklý bulharský stát a to trvalo až do roku 1389, kdy ho dobyli Turci. Ti ho sice na krátko předali Byzanci, ale po roce 1444 a slavné bitvě u Varny, kde Osmanská říše rozdrtila křesťanskou křížovou výpravu přešlo na několik staletí do muslimských rukou. Během tureckého panování bylo sice město a pevnost několikrát dobyto, ale k osamostatnění došlo až v roce 1878, kdy se stalo součástí nově vzniklého bulharského státu. A tak je tomu až do dnešních dnů.

Mezi velmi oblíbené památky ve Varně patří staré a docela dobře zachované římské lázně z druhého století našeho letopočtu. Jejích původní velikost (sedm tisíc metrů čtverečních) dokazuje, jak významné město to tehdy bylo. Velkou atrakcí je také zdejší archeologické muzeum, jehož sbírky mají více než sto tisíc exponátů. Známý je také památník připomínající bitvu u Varny, který je postaven ve stylu thrácké mohyly i když samozřejmě tehdejší křesťanská vojska již s antickými Thráky neměla vůbec nic společného. Pro Bulharsko je významný i zdejší velký kostel Bohurodičky, který byl postaven po vzniku samostatného státu na konci devatenáctého století. Je to druhý největší pravoslavný kostel v zemi. Milovníci městské zeleně by si neměli nechat ujít zdejší nádherný Primorskij park, který je největším parkem ve Varně a vznikl také po osvobození Bulharska v roce 1878.

1,246 x přečteno

Comments are closed.