Kartágo


Kartágo se nachází na severu Tunisu, metropole stejnojmenného státu. Jedná se pravděpodobně o historicky nejznámější místo v této zemi a obrovskou turistickou atrakci, zdejší archeologické vykopávky jsou samozřejmě zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

Kartágo, podle zápisků klasických autorů, vzniklo v roce 814 před naším letopočtem a měli ho založit féničtí mořeplavci pocházející z města Týros. Město se rychle rozrůstalo a od sedmého do šestého století si dokázalo podmanit velkou část fénických kolonií ve Středomoří. Kartaginci začali osidlovat Sicílii a Sardinii a brzy se dostali i do sporů s jinými velkými kolonizátory, kterými byli Řekové. Byli na tolik úspěšní, že ve čtvrtém a třetím stoletím před naším letopočtem se stali hegemonem v západní části Středozemního moře. To samozřejmě muselo dříve nebo později vyvolat konflikt s dalším rychle rostoucím impériem, jakým byl Řím.  Ten se sice původně věnoval jen expanzi na pevnině, ale v rámci zajištění obchodních a politických zájmů bylo nutno začít pokukovat i po moři. Došlo k výbuchu První punské války v roce 264, která skončila v roce 241 před naším letopočtem porážkou Kartága – to přišlo o Sardinii, Korsiku a Sicílii a navíc muselo platit odškodnění. Ztráty si město chtělo vyléčit výboji ve Španělsku a jeho velké úspěchy znovu přitáhly římskou pozornost, vyvolaly další válku a ta i přes slavné úspěchy Hannibala skončila drtivou porážkou Kartága. To už sice nedokázalo znovu obnovit všechny své původní vlivy, ale Římané ho stále považovali za riziko pro svou expanzi a ve Třetí punské válce ho definitivně zlikvidovali (město bylo v roce 146 před naším letopočtem zbořeno a zasypáno solí, aby už nikdy nemohlo povstat). Ale výhodná poloha brzy donutila nové vládce ke změně názoru. V roce 122 p. n. l. zde byla založena Colonia Iunona, kterou Caesar později přejmenoval na Kartágo. Město se stalo sídlem římské provincie a později také jedním z významnějších center severoafrického křesťanství. V roce 439 Kartágo dobyli Vandalové a učinili ho hlavním městem svého státu. Poté co jejich pirátské aktivity začaly Byzanci přerůstat přes hlavu, jejich stát byl dědici Říma zničen a město začleněno do říše. K definitivnímu úpadku došlo v roce 697, kdy ho dobyli Arabové. Kartágo bylo postupně opuštěno a pro svět ho objevily až vykopávky v devatenáctém století.

Právě tyto vykopávky jsou jednou z největších zdejších atrakcí. Ale fénické období už toho moc zde nepřipomíná. Antické památky jsou z časů, kdy zde vládl Řím a Byzantská říše a také je zde velká francouzská katedrála z devatenáctého století, která byla postavena na místě dříve zasvěceném punským bohům. Blízko zřícenin se nachází zajímavé archeologické muzeum.

1 869 x přečteno

Tags:


Comments are closed.