Slovinsko obecně

Rozloha: 20 253 km2 Počet obyvtel: 2 019 392 Hustota zalidnění: 95/km2 Úřední jazyk: slovinština Národnost: Slovinci (83%) Chorvati, Srbové, Bosňáci,…

Rozloha: 20 253 km2
Počet obyvtel: 2 019 392
Hustota zalidnění: 95/km2
Úřední jazyk: slovinština
Národnost: Slovinci (83%) Chorvati, Srbové, Bosňáci, Italové, Maďaři
Náboženství: Katolické (58% obyvatel), Islám, Pravoslaví
Nejvyšší vrchol: Triglav (2 864 m n. m.)
Hlavní město: Lublaň
Státní zřízení: republika
Hymna: Zdravljica (Zdravice)
Měna: Euro
Časová zóna: Utc +1

Přírodní podmínky

Na severu Slovinsko hraničí s Rakouskem (303 kilometrů dlouhá hranice), na východě s Maďarskem (102 kilometrů), na jihu s Chorvatskem (nejdelší hranice která má 670 kilometrů) a na východě s Itálií (232 kilometrů). Slovinsko je převážně hornatá země, průměrná nadmořská výška dosahuje téměř 600 metrů nad mořem. Více než polovina území je zalesněná a to ze Slovinska dělá třetí nejlesnatější stát v Evropě. Nejdelší slovinskou řekou je Sáva, která zde pramení a pak dále teče do Chorvatska. Ačkoliv země leží u moře, tak má relativně krátké pobřeží – 47 kilometrů. Podnebí Slovinska záleží od regionu, od středomořského na západě, přes alpské na severu a kontinentální na východě. Letní průměrné teploty se pohybují nad 20 stupni, nejdeštivější období jsou jaro a podzim. Počasí u moře bývá podobné jako v severní Itálii nebo Chorvatsku.

Hospodářství

Slovinská ekonomika je nejvyspělejší ze všech bývalých postkomunistických zemí. Stavěla na solidním základu, kdy byla i nejvyspělejší částí bývalé Jugoslávie a vytvářela kolem pětiny jeho HDP ačkoliv měla jen třináctinu populace. Po roce 1989 země se rozhodla opatrně transformovat svoji ekonomiku, nevrhla se do masových privatizací a to garantovalo stabilitu a neustálý rozvoj (významnou roli hrají zde odbory a hospodářská politika státu staví na ochraně a podpoře pracujících), který po přistoupení do Evropské unie umožnil i rychlé přijetí Eura – aktuální příjmy obyvatelstva téměř dosahují evropského průměru. Zemědělství, rybářství a lesnictví zaměstnává kolem 6 procent obyvatelstva a vytváří kolem 3 procent národního produktu, průmysl a stavebnictví vytváří kolem 37 procent a služby 60 procent.  Nejvýznamnější průmysl je kovozpracující, chemický, potravinářský a elektronický. Nejdůležitější služby jsou pozemní, vodní a letecká doprava, podnikatelské poradenství, telekomunikace a služby spojené s výpočetní technikou.

Politické zřízení

Slovinsko je parlamentní demokratickou republikou. Dolní komora neboli Státní shromáždění má 90 poslanců, z nichž 88 je voleno na 4 roky podle proporcionálního volebního systému (D Hondtova metoda) a po jednom křesle získává menšina italská a maďarská. Horní komora neboli Státní má spíše poradní funkci, má 40 členů, kterí jsou vybírání na 5 let – skládá se s 22 lokálních radních, 6 radních zastupujících nekomerční aktivity, 4 radních za zaměstnance, 4 za zaměstnavatele a 4 radních za farmáře, řemeslníky, obchodníky a představitele svobodných povolání. Prezident Slovinska je volen na pět let v přímých dvoukolových volbách, je vrchním velitelem armády, vyhlašuje volby, podepisuje zákony, jmenuje státní funkcionáře, velvyslance a vykonává jiné činnosti určené slovinskými zákony.