Sousse

Sousse leží 140 kilometrů jižně od hlavního města Tuniska ve středovýchodní části země, při pobřeží Středozemního moře, přesněji u Hammametském zálivu.  Město…

Sousse leží 140 kilometrů jižně od hlavního města Tuniska ve středovýchodní části země, při pobřeží Středozemního moře, přesněji u Hammametském zálivu.  Město má 220 tisíc obyvatel. Aktuální název města je pravděpodobně berberského původu, protože města s podobným jménem (susah, sus, susa) najdeme jak v Maroku tak v Lýbii. Průmysl města se točí kolem výroby potravin, textilu a turistiky. V Sousse se nachází i univerzita. 20 kilometrů jižně od města se nachází mezinárodní letiště v Monastiru, které je pojmenováno po prvním prezidentovi Tuniska Habibovi Bourghibovi.  Průměrná teplota v sezóně (od května do srpna) je 24,5 stupňů a počasi je většinou hezké a s minimálním počtem srážek.

Soussa má velmi bohatou historii. V jedenáctém století před naším letopočtem město založili Féničané a nazvali ho Hadrumetum. Během punských válek, se město spojilo s Římem a díky tomu zůstalo nedotčené. Římský historik Livius napsal, že poblíž města se vylodila římská armáda během druhé punské války. Po pádu Říma město dobyli Vandalové (přejmenovali ho na Hunerikopolis) a po nich ho získala Byzantská říše (ti ho znovu přejmenovali, tentokrát na Justinianopolis).  V sedmém století přešlo město do rukou arabských dobyvatelů, kteří ho znovu přejmenovali, tentokrát už na Susa. Pro dynastii Aghlabidů bylo město jedním z nejdůležitějších přístavů. Susu později ve dvanáctém století obsadili Normané, později byla často okupována Španěly a na konec ji získali Francouzi (před jejich příchodem v roce 1881 zde žilo jen 8 tisíc lidí), kteří mírně změnili jméno na aktuálně nejpoužívanější Sousse.

Život v Sousse se koncentruje podél dvou bodů. První se rozkládá od náměstí Farhad podél ulice Habiba Bourghiby až k pláši pak na sever k ulici Hedi Chaker a Rue de la Corniche. Je centrem Ville Nouvelle a zde se nachází nejvíce banků, hotelů a restaurací. Druhý je medina kde se koncentrují hlavní historické památky (od roku 1988 patří na seznam památek UNESCO), ale také zde najdeme několik hotelů. Kolem mediny se táhne v délce 2 kilometry imponující kamenná zeď (osm metrů vysoká) s hranatými věžičkami. Vznikla za vlády Aghlabidů v roce 859 na místě původní byzantské zdi. Na konci války v nich díky bombardování vznikla velká díra, která je dnes hlavním vchodem do mediny. V medině najdeme 24 mešit, polovina pro muže, polovina pro ženy.  Hlavní pláž, Boujaffar, pojmenována podle místního marabuta (muslimského svatého), je velmi hezká, ale v létě je na ní hodně lidí. Je rozdělena na část veřejnou a soukromou, která patří hotelům a na ní většinou více místa. Každý týden se ve městě koná trh na místě Souq el Ahad (nedělní trh) – na jih od autobusového nádraží, kde můžeme koupit cokoliv počínaje domácími výrobky na živých zvířatech konče.

Sousse v Tunisku – dovolená a ubytování