Stara Zagora

Stara Zagora patří mezi největší bulharská města, žije zde přibližně sto padesát tisíc obyvatel. Leží v srdci Bulharska asi dvě…

Stara Zagora patří mezi největší bulharská města, žije zde přibližně sto padesát tisíc obyvatel. Leží v srdci Bulharska asi dvě stě třicet kilometrů od Sofie. Jedná se o významné průmyslové a obchodní centrum regionu a také oblíbený cíl turistů, kteří nechtějí ležet jen na pláži u moře.

Stara Zagora je i jedním z nejstarších bulharských měst. Byly zde nalezeny stopy různých osad nejstarší pochází dokonce z šestého tisíciletí před naším letopočtem. Archeologové také našli jeden z nejstarších měděných dolů v Evropě, který má více než sedm tisíc let. Za vlády římské říše zde bylo založeno město Augusta Traiana, které se stalo druhým největším městem v provincii Thrácie. Městu se později začalo říkat Beroe a bylo jedním z center raného křesťanství v regionu. Na krátko bylo přejmenováno na počest byzantské císařovny na Irinopolis, ale po příchodu Bulharů a vzniku jejich prvního státu se název zase změnil. Tentokrát to bylo Vereya, ze které se později stal Boruy. Ale to ještě nebyl konec přejmenovávání, s příchodem mocné turecké říše se z města stalo Eski Hisar či Eski Zagra a v devatenáctém století tento název byl změněn na Železnik. Toto nové jméno moc dlouho nevydrželo. Přišel rok 1875 a poprvé se v církevních dokumentech objevil název Stara Zagora. Během bojů za osvobození Bulharska  od turecké nadvlády zde došlo k velkému masakru místního obyvatelstva a staré město bylo vypáleno a zničeno. Ale Bulhaři ho brzy obnovili a učinili z něj jedno z center svého národního obrození.

Mezi asi nejvýznamnější památky z antické doby patří fórum Augusta Traiana, také jsou zde zbytky lázní nebo pozůstatky z římského opevnění (jižní brána). Mezi zajímavosti patří také typická romská vesnička a nebo památník, který připomíná tragický rok 1877 a zničení města. Centrum města je dobře turisticky vybaveno, jsou zde velmi příjemné kavárničky a restaurace. Historii či dokonce prehistorii města může návštěvník obdivovat v dvou muzeích, jedno se věnuje neolitu a druhé dějinám regionu.