Záhřeb


Záhřeb je hlavní a největší město Chorvatska. Má přibližně osm set tisíc obyvatel. Leží severně od řeky Sávy u úpatí pohoří Medvednica, kde se také nachází zajímavý národní park. Jedná se o významné politické a průmyslové centrum a také o důležitou dopravní křižovatku při cestě k Jaderskému moři.

Jak dokázaly archeologické vykopávky v jeskyni Veternica, lidé v okolí Záhřebu žili už v době kamenné. První písemný záznam je až mnohem mladšího data. Pochází z roku 1094, kdy na Kaptolu bylo založeno biskupství. Je zde hezká spojitost s naší zemí, protože prvním biskupem se stal český kněz Duch. Na sousedním kopci souběžně vznikla osada Gradec, který se stal po tatarských nájezdech v roce 1242 královským městem a začal silně soupeřit s církevním Kaptolem. Ačkoliv obě místa ležela vedle sebe, velmi dlouho se jednalo o dva samostatné právní celky. K formálnímu sjednocení došlo dokonce až v polovině století devatenáctého. V roce 1557 byl Záhřeb poprvé označen za hlavní město regionu i když trvale získal tuto pozicí téměř o sto let později. V devatenáctém století se jako významné město stal centrem národní obrody (byl sice součástí Rakouska, ale také hlavním městem Království Chorvatska, Slavonie a Dalmácie) a  a ve století dvacátém v rámci SHS sídlem Chorvatska. Během druhé světové byl na krátko metropolí úplně samostatného (i když de facto loutkového)  státu, později zase spadl do role hlavního města jedné z republik Jugoslávie. Po roce 1991 zase vede samostatný stát.

Památky se koncentrují kolem původního rozdělení města na Kaptol a Gradec. Na Kaptolu se nachází goticko-barokní katedrála a původní Gradec neboli Gornij Grad čili Horní město se skládá ze dvou nejstarších čtvrtí. Tam můžeme vstoupit Kamennou bránou  ze třináctého století (zůstala jako jediná z původních pěti, kterými se kdysi do města vstupovalo) a dojít až na hlavní náměstí jakým je Markov Trg. Tam najdeme krásný, původně románský, kostel svatého Marka, díky mozaice z devatenáctého století patří mezi nejlépe rozeznávané chorvatské památky. Staré město je plné různých zajímavostí a Záhřeb jako celek nabízí návštěvníkům i velké množství různých muzeí a výstav. A milovníci přírody musí bezpodmínečně navštívit park Medvednica s hradem Medvedgrad a onou výše zmíněnou jeskyní Veternica.

1 959 x přečteno

Comments are closed.