Salzburg


Salzburg je hlavním městem stejnojmenného rakouského landu, ve kterém žije přibližně sto padesát tisíc lidí. Leží na okraji Alp poblíž hranic s Německem na řece Salzach. Jedná se o důležité turistické centrum, jehož městské jádro bylo zapsáno v roce 1996 na seznam světového dědictví UNESCO.

Prvními známými osadníky v těchto místech byli Keltové, i když archeologické vykopávky objevily pozůstatek sídel z mladší doby kamenné. Kelty nahradili Římané a vzniklo zde důležité město v provincii Norica, které bylo nazváno Municipium Claudium Iuvavum. Římany vytlačili Germáni a v sedmém století sem přišel i svatý Rupert, který v roce 696 založil klášter svatého Petra. Ten bývá označován za nejstarší takovouto stavbu v německojazyčných oblastech. Tento kněz také poprvé v historii použil pro zdejší opevněné sídlo jméno Salzburg neboli Solný hrad. Význam města rychle rostl, již v následujícím století se stalo sídlem biskupství a také zde byla postavena katedrála. Z biskupství se stalo arcibiskupství a ve třináctém století se Salzburg osamostatnil a přestal být součástí Bavorska, ale jedním z mnoha státečků Svaté říše římské národa německého. V roce 1622 zde byla založena univerzita, v druhé polovině století osmnáctého zde nějaký čas žil a pracoval W. A. Mozart. V roce 1805 se stal Salzburg součástí Rakouska a tento stav až na dvě krátké přestávky (Bavorsko za Napoleona a Třetí říše po roce 1938) trvá až do dnešní doby.

Zařazení na seznam UNESCO jasně naznačuje, že Salzburg může návštěvníkům nabídnout opravdu zajímavé historické památky. Samozřejmě asi největším klenotem zde je onen výše zmíněný klášter sv. Petra, velmi zajímavou sakrální stavbou je katedrála svatého Ruperta a Virgila, která sice má raně barokní podobu, ale její kořeny můžeme najít v románské bazilice postavené před rokem 774. A pevnost (či možná spíše hrad z našeho hlediska) Hohensalzburg, patří mezi největší a často se uvádí, že i nejzajímavější, stavby tohoto typu. Sice byla v průběhu věku modernizována, ale základní kameny pochází z konce jedenáctého století. Spolu s historickým jádrem města je asi nejnavštěvovanějším místem v celém Salzburgu.

2 167 x přečteno

Tags:


Comments are closed.