Hamburk

Hamburk je druhé největší německé město  a velmi významný přístav na severu země. Leží při ústí Labe do Severního moře.…

Hamburk je druhé největší německé město  a velmi významný přístav na severu země. Leží při ústí Labe do Severního moře. Administrativně se jedná o samostatnou městskou spolkovou zemi. Žije zde na ploše sedm set padesáti kilometrů přibližně jeden milion osm set tisíc obyvatel.

Historie města sahá vlastně až do čtvrtého století před naším letopočtem, kdy zde existovala jakási osada. O tisíc let později se zde začali usazovat Sasové a v roce 810 císař Karel Veliký v těchto místech založil opevněný kostel, který měl konvertovat zdejší populaci. S kostelem vznikla i pevnost a ta byla v roce 858 nazvána Hammaburg. V počátcích toto hraniční sídlo bylo cílem různých loupeživých nájezdů, jednou ho vyloupili Dánové, jindy zase slovanské kmeny. Ve dvanáctém století začal výrazně růst význam obchodu v severní Evropě, Labe bylo jednou z důležitých obchodních tras. V roce 1189 Hamburk získal status Volného města. Jednalo se o důležitý hanzovní přístav, v šestnáctém století zde vznikla první burza v německých zemích. Po reformaci v Hamburku získali převahu luteráni. Město postihly různé klasické katastrofy minulých staletí, jako například morová epidemie v roce 1713, ale stále se relativně dynamicky rozvíjelo. Jedinou brzdou bylo opevnění a původní hranice, ale tento problém „vyřešil“ požár a následná moderní výstavba. V roce 1850 měl kolem padesáti tisíc obyvatel. Po napoleonském období se stal součástí Německé konfederace, později Severoněmecké konfederace a nakonec součástí Německého císařství a následnických států. Během druhé světové byl velmi silně poničen spojeneckým bombardováním, během studené války byl začleněn do NSR.

Staré město bylo téměř srovnáno se zemí během náletů, ale po skončení války se mnoho památek rekonstruovalo. Můžeme zde najít trochu sakrálních staveb, velmi zajímavý je například gotický kostel sv. Petra a nebo barokní kostel svatého Michala a nebo lze obdivovat klasickou hanzovní měšťanskou a obchodní zástavbu ve starém přístavu. V tomto případě se jedná o hezkou architekturu, která pro české oko je trochu nezvyklá (přeci jen jsme nebyli u moře ani do naší země nevplouvaly menší námořní obchodní lodi). Staré centrum je obklopené novodobou architekturou. Oblíbené jsou i zdejší krásné parky, bývalá rybářská víska Blankenese, velmi atraktivní je Rybí trh (rozhodně tu nečekejte jen herynky) a samozřejmě mnoho různých muzejí.