Trier – Trevír


Trier (česky také Trevír) je považován za jedno z nejstarších německých měst. Leží patnáct kilometrů od německo-lucemburských hranic a má přibližně sto tisíc obyvatel.

Podle legend je Trevír jedním ze starších evropských měst vůbec, měl vzniknout tisíc třista let dříve než antický Řím a být založen asyrským princem, ale to jsou jen legendy. Archeologické vykopávky zde objevily osadu ze třetího století před naším letopočtem a skutečný Trier vznikl až v roce 16 před naším letopočtem, jako Augusta Treverorum, město vznesené na počest císaře Augusta. Během reorganizace císařství se město stalo sídlem provincie Gallia Belgica. Ve druhém století město získalo opevnění a amfiteátr, ve třetím se stalo sídlem biskupství (prvním biskupem byl pozdější katolický svatý Eucharius). Trier  se stal důležitou rezidencí (a také několikrát de facto i centrem říše) západořímských císařů a se svými osmdesáti tisíci obyvateli byl největším římským městem severně od Alp. Po roku 400 ale město bylo dobyto několikrát různými barbarskými kmeny, v roce 475 na konec připadlo Frankům. S pádem původní římské říše se skončilo i období  mezinárodního významu Trevíru, později odehrával jen svoji historickou roli jako jeden z aktérů celoněmeckého rozdrobení na malé státečky a svobodná města. Několikrát byl součástí Francie, později byl v 19. století včleněn do Pruska (a s ním se stal později součástí Německa) – v roce 1818 se zde narodil Karel Marx, na krátko ho po první světové znova obsadila Francie, ale ta zde jen držela vojenskou posádku a v roce 1930 se stáhla.

Trier jako velmi staré město nabízí také unikátní památky, které patří na seznam UNESCO. Nachází se zde například mohutná antická Porta Nigra neboli Černá brána, její téměř třicetimetrová výška ukazuje, jaké architektonické dokonalosti byl starověký Řím schopen. Další antickou památkou je římský amfiteátr, kde se oblíbených radovánek mohlo zúčastnit až dvacet tisíc diváků, na konci římské vlády sloužil také jakou součást opevnění města. Z doby antiky se zde také nachází zbytky dvou římských lázní, římský most (je nejstarším německým mostem) a Konstantinova bazilika, Aula Palatina. Ta poslední je největší sachovaný římská místnost – sloužila původně jako trůnní sál a má více jak třicet metrů výšky a téměř sedmdesát metrů délky. Z církevních staveb je asi nejvýznamnější dóm svatého Petra a kostel Panny Marie. První je nejstarším zachovalým kostelem v Německu. Kromě toho Trier má své staré město, kde různých historických památek z různých historických období máte přehršel.

2 461 x přečteno

Tags:


Comments are closed.