Kolding

Kolding je přibližně šedesátitisícové město v jihovýchodní části Jutského poloostrova. Jde o důležité přístavní město a průmyslové centrum v regionu…

Kolding je přibližně šedesátitisícové město v jihovýchodní části Jutského poloostrova. Jde o důležité přístavní město a průmyslové centrum v regionu s bohatou historií.

První písemné zmínky o Koldingu pochází z roku 1321, kdy král Kryštof II. Dánský potvrzuje dříve nadané městské privilegia. Což samozřejmě znamená, že město zde bylo již dříve. To vzniklo již předchozím století kolem kostela a králem Abelem navržený a postavený hrad způsobil povýšení osady na město. Kolding se stal důležitým sídlem dánských králů na Jutském poloostrově a tím také významným obchodním centrem. Největší rozmach zde panoval v šestnáctém století. Hospodářský úpadek města nastal v roce 1627, kdy ho obsadila císařská vojska, následně byl ve třicetileté válce obsazen ještě několikrát a také vydrancován a poničen. Podobný osud ho ale čekal i po skončení třicetileté války, a to jak z rukou nepřátel tak i přátel Dánska, navíc sem dorazily i epidemie a město ztratilo svůj původní lesk (což se odráželo i v počtu obyvatel, který poklesl na úroveň kolem tisíce). Určitý rozvoj nastal až na začátku století devatenáctého, ale skutečný rozmach nastal až v jeho druhé polovině spolu s příchodem průmyslu a železnice.

Největší památkou je zámek Koldinghus z roku 1248, byl sice v dobách napoleonských válek poničen požárem, století zůstal zpustošený, ale od dvacátého století je postupně obnovován. V jeho severním křídle je Kunshistorisk Museum, neboli kulturněhistorické muzeum. Další památkou je chrám svatého Mikuláše, který je kostelem pocházejícím ze čtrnáctého století. Jde o gotickou stavbu s renesančním vnitřkem. Na jihu města se nachází Geografisk Have og Rosehaven neboli zeměpisná a růžová zahrada s více jak dvěma tisíci druhy stromů a keřů a rosáriem s více jak deseti tisíci růžovými keři. Milovníci užitkového umění by měli navštívit i Kunstmuseet Trapholt, neboli muzeum umění Trapholt. Čeká je tam obsáhlá sbírka moderního nábytku a přerůzné designerské nápady od začátku dvacátého století až do dnešní doby.