Koblenz

Koblenz je německé stotisícové město ležící u soutoku Mosely a Rýna, ve spolkové zemi Porýní-Falc. Město má velký význam v…

Koblenz je německé stotisícové město ležící u soutoku Mosely a Rýna, ve spolkové zemi Porýní-Falc. Město má velký význam v obchodu s lokálními – rýnskými – víny, důležitá je taky produkce minerálek.

Je to jedno z těch německých měst, která za svůj vznik vděčí rozpínavosti antického Říma. Vzniklo díky své důležité strategické poloze kolem roku 8 před naším letopočtem jako římské castellum. Kolem roku tisíc, již našeho letopočtu, se dostalo do rukou trevírských biskupů, následujících dvěstě let bylo centrálním bodem pro lokální obchod s místními víny. Ve třináctém století se stalo členem Rýnského svazu. V roce 1773 poctil Koblenz svým narozením Klemens Metternich, v čechách velmi dobře známý rakouský kancléř. Na konci osmnáctého století bylo krátký čas sídlem francouzské aristokratické emigrace, ale později ho na nějaký čas obsadila vojska revoluční Francie.  Od roku 1815 byl Koblenz součástí Pruska a později tím pádem i Německa.  Po první světové patřil k územím pod okupační správou, nejdříve americkou, později francouzskou. V tomto období se také na krátko stal hlavním městem krátce existující quasisamostatné Rýnské republiky.

Historické centrum a památky má Koblenz na soutoku Rýna a Mosely. Přímo na něm, se nachází Deutsches Eck, neboli Německý roh, který zdobí veliká jezdecká socha německého císaře Viléma. Dále zde máme domy slavného řádu Německých rytířů (jde o ty Křižáky, kteří se z Palestiny přenesli později do Pobaltí, kde po určité období zde měli silný vojenský stát, na konec rozdrcený v bitvě u Grunwaldu spojená vojska Polska a Litvy). Dále Koblenz nabídne románské baziliky svatého Kastora, Panny Marie a svatého Florina. Na náměstí Florinsmarkt může člověk obdivovat jak barokní tak i gotickou měšťanskou výstavbu. Dále je zde Alte Burg neboli Kurfiřtský hrad či pevnost  Ehrenbreitstein, která byla součástí pruského opevnění a vznikla v první polovině devatenáctého století, ve které se dnes nachází Zemské muzeum a také památník padlým německým vojákům za první i druhé světové.