Trondheim

Trondheim je třetí největší město Norska s necelými 170 tisíci obyvateli. Leží přibližně ve středu státu. Dříve se Trondheim nazýval…

Trondheim je třetí největší město Norska s necelými 170 tisíci obyvateli. Leží přibližně ve středu státu. Dříve se Trondheim nazýval Nidaros (ústí řeky Nid), své aktuální jméno získal ve 16. století.  Díky své strategické poloze nad zálivem a blízko velikého a úrodného údolí město bylo dlouhou dobu sídlem moci v Norsku.

Práve zde v tehdejším Nidaros se scházel první norský parlament Ting a místní katedrála byla centrem kultu tak významného, že do ní putovali poutníci až z Oslo. Po požáru z roku 1681 bylo město znovuvystavěno Casparem de Cicignon, vojenským inženýrem z Lucemburska. Nové zdi byly vystavěny podél širokých ulic, které byly naprojektovány jako nová ochrana před případnými budoucími požáry.

To, že je Trondheim třetím největším městem Norska není zde příliš vidět. Má sice univerzitu a nádhernou katedrálu, ale stejně působí spíše dojmem provinčním a ospalým. Ale i přesto je zajímavým turistickým zážitkem a na jeho návštěvu stojí za to si vyčlenit přibližně dva dny. Památková část Trondheimu se nachází v menším trojúhelníku odděleném od zbytku města řekou Nid a omývaným fjordem Trondheimsfjord. Hlavním náměstím je velký Torvet, kterému kraluje socha svatého Olafa. Kolem náměstí se i nachází budovy stanovící administrativní a obchodní centrum města. Ale v místě některých původních domů byly postaveny moderní stavby a ty nebývají zde příliš povedené. Hlavní kouzlo města člověk pozná několik minut cesty pěšky od centra, kde se nachází katedrála – slavný Nidaroský dóm, který je největší gotickou stavbou ve Skandinávii a krásné zahrady nad řekou.