Velký bariérový útes

Velký bariérový útes (byť se občas mylně používá i Velký korálový útes tak první název je správně a vychází z…

Velký bariérový útes (byť se občas mylně používá i Velký korálový útes tak první název je správně a vychází z anglického Great Barrier Reef) je největší korálový útes na světě, který se táhne v délce překračující dva tisíce kilometrů. Začíná se jižně od obratníku Kozoroha více méně na úrovni Bundabergu a Gladstone a končí v Torresově průlivu jižně od Nové Guineje.

Moře mezi útesem a pevninou Austrálie je plné dalších menších korálových útesů a ostrůvků. Vrty provedené přímo na útesu ukazují, že občas hmota korálu tam dosahuje tloušťky až pěti set metrů. Stáří většiny je kolem 2 milionů let, ale některé části mají více než 18 milionů let. Velký bariérový útes ve skutečnosti není jedním kompaktním celkem a skládá se z více než 2500 oddělených útesů.  V některých místech sahá do hloubky více jak 60 metrů co začalo vzbuzovat mnoho nezodpovězených otázek, protože polypi vytvářející korálové útesy nepřežívají v hloubkách překračujících 30 metrů. Jsou dvě základní teorie, jedna sugeruje že útes rostl postupně spolu s klesajícím dnem a druhá zase sugeruje, že byl vytvářen souběžně s rostoucí úrovní hladiny oceánů.

Celý útes je od roku 1981 chráněn UNESCO a jeho velká část je součástí národního parku. Je velmi dobře vidět z vesmíru jako bílý pruh s malými ostrůvky na pozadí blankytného oceánu.