Visby


Visby je bývalé hanzovní švédské město, které leží na ostrově Gotland – v jeho západní části. Má více než dvacet tisíc obyvatel, nachází se zde jak přístav, tak i letiště, stále má významnou roli, jako administrativní centrum ostrova. V roce 1995 bylo město zařazeno na seznam památek UNESCO, což ještě zvýšilo jeho atraktivitu pro turistický ruch.

Kdy přesně bylo Visby založeno nevíme. Ale jeho existence je doložena již v desátém století, kdy odehrávalo významnou roli v námořním obchodu na Baltu. Což by naznačovalo, že zde asi bylo již dříve a vystavělo si svou hospodářskou pozici. Tomu by nahrával fakt, že je zde jeden z nejkvalitnějších přírodních přístavů na ostrově a jeho nejbližším okolí. Velký rozvoj města nastal ve dvanáctém století, což dokládá i založení zdejší katedrály. Město hrálo významnou roli v obchodním spolku Hanza, jehož bylo plnoprávným členem. Bohatá sídla byla tehdy cílem nájezdů, ve čtrnáctém století Visby dobyli Dánové (a také se v té době zrušil jeho hanzovní status), později bylo vyloupeno a obsazeno i piráty. Spolu s celým ostrovem se na přelomu čtrnáctého a patnáctého století dostalo nejdříve do rukou řádu německých rytířů, kteří ho později odstoupili Dánsku. Ti zde postavili nový hrad.  V roce 1470 se stalo plnoprávným členem Hansy znovu, ale vnitřní spory způsobily, že na začátku šestnáctého století bylo cílem přátel a partnerů z Lubeku, kteří ho velmi silně poničili. V roce 1645 změnilo majitele naposled, dostalo se do rukou Švédska, které ho drží až do dnešních dnů. Jeho obchodní sláva ale postupně upadala a poslední ránu jí zadala velká morová rána v polovině osmnáctého století. Od té doby odehrává již jen regionální roli a do historie země nijak významně již nezasáhlo.

Nedá se přesně říci, jaké památky by člověk měl navštívit. Město je totiž zajímavé jako celek, zvláště jeho historická část, kdy najdeme nejen do dnešních dnů udržené starší budovy, ale hlavně velmi slušně zachovalé zříceniny, na jaké je oko českého turisty zvyklé spíše jen z hradů a ne ze starých měst, která mají být načančaná a pravidelně rekonstruovaná. Celkem zde najdeme dvě sta středověkých domů, zbytky různých kostelů, katedrálu a také velmi slušně zachovalou zeď bránící město, která má jedenáct metrů výšky a padesát obranných věží.

1,418 x přečteno

Tags:


Comments are closed.