Aalborg


Aalborg je čtvrtým největším dánským městem (po Kodani, Arhusu a Odense) a druhým největším městem umístěným na pevnině neboli na Jutském poloostrovu. Leží v nejužší části fjordu Limjord a je de facto spojen s dalším městem, kterým je severnější Norresundby.

První souvislejší osídlení tohoto místa vzniklo někdy ke konci prvního tisíciletí našeho letopočtu a mohli za ně samozřejmě Vikingové (poblíž města v Lindholm Hoje se nachází i jeden z největších vikingských hřbitovů). Městská práva ale Aalborg získal až o tři století později neboli v roce 1342. Ve středověku bylo město sídlem biskupa a také důležitým obchodním centrem. Během dánsko-švédských válek bylo město častokrát poničeno, ale vždy bylo znovu obnovováno a nikdy nelehlo úplně popelem – proto stále může představit návštěvníkům hezké historické památky. Rozvoj města se urychlil v době průmyslové revoluce, kdy se zde rozvinulo větší množství továren a také loděnice. V dnešní době je město moderním centrem průmyslu a služeb, zajímavůstkou je fakt, že právě zde vznikla technologie „modré zuby“ neboli Bluetooth – ta byla pojmenována podle dánského krále Haralda I. Modrozuba.

Mezi nejzajímavější památky ve městě patří zdejší zámek Aalborhus. Původně měl sloužit jako pevnost, ale později byl rozestaven na pohodlné obytné sídlo. Částečně dřevěná stavba je zvláště z našeho středoevropského pohledu hodně unikátní, leckdo si na první pohled řekne, že toto nemůže být budova pro nejvyšší šlechtu, ale jen nějaký rozsáhlejší zámožnější statek. Také je na tomto zámku zajímavé pozorovat jeho postupný vývoj, jak další a další panovníci přidávali nové nepříliš architektonicky jednotné obytné a skladové prvky. Aalborghus se nachází relativně blízko přístavu. Další památky se nachází v historickém centru města a velmi zajímavé je i muzeum věnované tisícileté námořní historii Dánska. Co ale nejvíce přitahuje turisty do Aalborgu je ale noční život neboli zdejší „Stodolní.“ Jomfru Ane Gade se nachází přibližně sto metrů od původního jádra města a je přeplněná různými bary, hospůdkami a diskotékami, kde je možno se bavit až do hluboké noci – jedná se pravděpodobně o vůbec nejznámější dánskou ulici.

2 544 x přečteno

Comments are closed.