Turku


Turku je město, které se nachází v jihozápadní části Finska. Až do začátku devatenáctého století bylo metropolí této země, později jeho roli převzaly Helsinky. Jde o důležitý přístav, ale také z důvodu své historie je oblíbeným (ne li nejoblíbenějším) cílem turistických výprav, které míří na sever Evropy.  Je zde výrazně vidět silný švédský vliv.

Území, na kterém se dnes Turku nachází, bylo osídleno již v době bronzové. Ale nějaké jasnější historické záznamy se objevují až po osmém století našeho letopočtu, kdy se zde nacházelo pohanské knížectví finských kmenů a toto město bylo jednou z důležitějších obchodních stanic zprostředkovávajících obchod s jinými zeměmi v regionu Baltského moře. Finsko se ale brzy dostalo do sféry vlivu Švédska a tak je samozřejmé, že i Turku, které začalo plnit sídelní funkci, cítilo vliv nových pánů – a také bylo sídlem jejich administrativy. Začaly zde vznikat románské a později gotické stavby, ve třináctém století město získalo katedrálu. Ve stejném století se také stálo součástí slavné Hanzy, která organizovala obchod v severní Evropě, ale její vlivy sahaly až do Francie a dokázala obchodovat i se Středomořím. Obdobím, které se dá označit za asi historicky nejlepší pro město, bylo šestnácté století. Tehdy dokonce kníže Jan plánoval osamostatnění regionu, ale plány byly prozrazeny a nic z nich nevyšlo. Ale ani následující století nebylo úplně bezvýznamné, v roce 1640 město získalo univerzitu. V devatenáctém století (v roce 1812) přestalo Turku plnit sídelní funkci a v roce 1827 ho dokonce poničil velký požár, který zničil velkou část původní zástavby, kterou nahradila klasicistní architektura. Od druhé poloviny devatenáctého století docházelo k průmyslovému rozvoji města a jako důležité obchodně průmyslové centrum funguje až do dnešních dnů.

Asi nejzajímavější památky ve městě jsou ty, které jsou spojeny s jeho nejstarší historií. Jejich počet překračuje půl stovky. Jednou z nejvýznamnějších je zdejší hrad, který leží u ústí řeky a byl postaven v roce 1280 – toto bylo právě hlavní sídlo švédských pánů ve Finsku.  Dále je to katedrála, která byla vystavena v druhé polovině třináctého století (z počátku se mělo jednat o převážně dřevěnou stavbu, která ale byla rozestavena s využitím kamene ve čtrnáctém a patnáctém století). Zajímavá je i univerzita Abo Akademi, která jak už bylo výše zmíněno, vznikla v roce 1640. Ale budov, jak světských tak i církevních, ze kterých na návštěvníka dýchne historická atmosféra je zde výrazně více. Kromě toho město nabízí i různá zajímavá muzea, a milovníci sportu si přijdou zde také na své. Zvláště v hokeji klub TPS Turku je určitý pojem.

2 126 x přečteno

Comments are closed.