Bregenz


Bregenz (jako český název se občas uvádí i Břežnice, ale jméno není u nás již příliš používané) je hlavním městem nejzápadnější rakouské spolkové země, kterou je Vorarlbersko. Leží u břehů Bodamského jezera a u úpatí hory Pfander, na kterou je možno vyjet z města přímo lanovkou. Město má kolem třiceti tisíc obyvatel.

V Evropě hlavní část známé starověké historie se koncentruje na okolí Středozemního moře, kde člověk může docela pečlivě sledovat rozvoj antického Řecka a jeho kolonií a také rostoucí sílu Říma, který ovládl většinu tehdy známé Evropy. To co bylo severněji je obecně považované za barbarské území, kde se nic moc významného nedělo. Ale není to tak úplně pravda. Na našem území a právě také v Rakousku odehrávali ve stejném období významnou roli Keltové. A ti právě na místech, kde se dnes Bregenz nachází, měli jedno ze svých velmi významných sídel, které se nazývalo Brigantion (jedna z keltských bohyň se nazývala Brigantia a podobné jméno mělo i více sídel tohoto národa). V roce 15 město dobyli Římané, kteří zde nejdříve založili svůj klasický opevněný vojenský tábor, zajišťující bezpečí v okolních územích a o několik desítek let ho přetvořili postupně na město. To ve třetím století zničil germánský nájezd, ale později bylo znovu obnoveno. Germáni se v něm i v jeho okolí stejně osídlili a to v pátém století a tak to zůstalo až do dnešních dnů. Zajímavůstkou je fakt, že v sedmém století ve zdejším okolí působili misionáři a pozdější svatí, kteří pocházeli z keltského Irska. Bregenz ovládali nejdříve lokální knížata, ale v patnáctém století byly zdejší majetky prodány Habsburkům, kteří je později administrativně začlenili do Předních Rakous. V devatenáctém století, v období napoleonských zmatků se stalo na krátko součástí Bavorska, ale po roce 1814 se vrátilo zpět habsburské koruně. V druhé polovině téhož století zde vznikl přístav a také bylo město začleněno do železniční sítě.

V dnešní době turisté navštěvují Bregenz hlavně z důvodů různých kulturních událostí, které se v tomto městě odehrávají. Velmi významný je například Bregenzer Festspiele, kde si člověk může vychutnat operní umění odehrávané na vodní hladině Bodamského jezera (samozřejmě jde o pódium, které je na něm umístěno a ne že pěvci chodí po vodě). Dá se říci, že zdejší kulturní události každý rok zahajuje jiný festival, kterým je pro změnu Bergenzer Fruhling, kdy se zde schází milovníci tance z celého světa. Nejstarší památky se nachází v horním městě, většina historicky nejvýznamnějších budov pochází ze 13. až 17. století.

2 608 x přečteno

Comments are closed.