Ankara

Ankara je hlavním městem moderního Turecka (nahradila dřívější Istanbul, který byl sídlem Osmanské říše). Nachází se ve středu země –…

Ankara je hlavním městem moderního Turecka (nahradila dřívější Istanbul, který byl sídlem Osmanské říše). Nachází se ve středu země – to byl i jeden z důvodů, proč se Ankara stala metropolí. Je to velké město, které má již téměř pět milionů obyvatel.

Ačkoliv v Turecku se historie hledá spíše na jiných místech, tak historie Ankary je opravdu pradávná. První osídlení v této lokalitě je spojováno s Chetity a poté i s Frýgy (s nimi je spojována legenda o založení města Ancyra králem Midasem – ten co měl oslí uši). Poté byla součástí Lýdie a následně je město spojováno například s Peršany a také Alexandrem Velikým, který z tohoto města vyrazil rozseknout slavný Gordický uzel. Zajímavůstkou je i fakt, že Ankaru obsadili „naši předkové.“ Přesněji v těchto místech se nacházela Keltská Galatie a území Česka je považováno často za jednu z pravlastí Keltů.  Čas ale postupně plynul dál, Ankara se stala součástí Říše římské a poté jí vládla Byzanc. Od sedmého století se zde začali objevovat muslimové, v devátém byla dokonce jedním arabským nájezdem zničena, i když poté ji byzantští vládci znovu obnovili. V jedenáctém století ji ovládli Seldžukové a poté už je vlastně celá historie tohoto města spojena tím či oním způsobem s Turky. Pro ty ale Ankara byla jen jedním z mnoha měst jejich obrovské říše. Významná se stala až v první polovině tohoto století.  Tehdy po prohrané první světové, velmoci měly plány na rozdělení Turecka, které se ale podařilo Ataturkovi znemožnit. Jenže jistý čas původní hlavní město bylo v rukou nepřátel a proto tento zakladatel moderního tureckého státu přesunul sídlo právě do centra země.  Tehdejší bezvýznamnost, ale i obrovský rozvoj, jaký nastal během posledního století ukazuje nejlépe jedno číslo, v roce 1924 zde žilo z dnešního hlediska naprosto směšných 35 tisíc obyvatel.

Tisíce let historie jasně návštěvníkovi naznačují, že Ankara by měla mít i nějaké zajímavé památky. Pro moderní Turky je zde samozřejmě nejcennější záležitostí mauzoleum zakladatele státu Kemala Ataturka a také muzeum mapující historii a kulturu Turecka. Ale pro turistu, který z této země nepochází je asi nejvýznamnější památkou zdejší pevnost Hisar – zdejší opevněné sídlo pochází ze starověku, i když pevnost jako taková je středověká. Z antické doby jsou zde například svatyně bohyně Romy a císaře Augusta nebo římské lázně z třetího století. Město je ale v naprosto převažující části moderní, plné hezkých parků a různých budov z dvacátého století (není divu, jeho počet obyvatel vzrostl více jak stokrát, takže tomu musí odpovídat i přírůstek památek).