Ankara


Ankara je hlavním městem moderního Turecka (nahradila dřívější Istanbul, který byl sídlem Osmanské říše). Nachází se ve středu země – to byl i jeden z důvodů, proč se Ankara stala metropolí. Je to velké město, které má již téměř pět milionů obyvatel.

Ačkoliv v Turecku se historie hledá spíše na jiných místech, tak historie Ankary je opravdu pradávná. První osídlení v této lokalitě je spojováno s Chetity a poté i s Frýgy (s nimi je spojována legenda o založení města Ancyra králem Midasem – ten co měl oslí uši). Poté byla součástí Lýdie a následně je město spojováno například s Peršany a také Alexandrem Velikým, který z tohoto města vyrazil rozseknout slavný Gordický uzel. Zajímavůstkou je i fakt, že Ankaru obsadili “naši předkové.” Přesněji v těchto místech se nacházela Keltská Galatie a území Česka je považováno často za jednu z pravlastí Keltů.  Čas ale postupně plynul dál, Ankara se stala součástí Říše římské a poté jí vládla Byzanc. Od sedmého století se zde začali objevovat muslimové, v devátém byla dokonce jedním arabským nájezdem zničena, i když poté ji byzantští vládci znovu obnovili. V jedenáctém století ji ovládli Seldžukové a poté už je vlastně celá historie tohoto města spojena tím či oním způsobem s Turky. Pro ty ale Ankara byla jen jedním z mnoha měst jejich obrovské říše. Významná se stala až v první polovině tohoto století.  Tehdy po prohrané první světové, velmoci měly plány na rozdělení Turecka, které se ale podařilo Ataturkovi znemožnit. Jenže jistý čas původní hlavní město bylo v rukou nepřátel a proto tento zakladatel moderního tureckého státu přesunul sídlo právě do centra země.  Tehdejší bezvýznamnost, ale i obrovský rozvoj, jaký nastal během posledního století ukazuje nejlépe jedno číslo, v roce 1924 zde žilo z dnešního hlediska naprosto směšných 35 tisíc obyvatel.

Tisíce let historie jasně návštěvníkovi naznačují, že Ankara by měla mít i nějaké zajímavé památky. Pro moderní Turky je zde samozřejmě nejcennější záležitostí mauzoleum zakladatele státu Kemala Ataturka a také muzeum mapující historii a kulturu Turecka. Ale pro turistu, který z této země nepochází je asi nejvýznamnější památkou zdejší pevnost Hisar – zdejší opevněné sídlo pochází ze starověku, i když pevnost jako taková je středověká. Z antické doby jsou zde například svatyně bohyně Romy a císaře Augusta nebo římské lázně z třetího století. Město je ale v naprosto převažující části moderní, plné hezkých parků a různých budov z dvacátého století (není divu, jeho počet obyvatel vzrostl více jak stokrát, takže tomu musí odpovídat i přírůstek památek).

1,618 x přečteno

Comments are closed.