Vasteras


Vasteras (Västerås) je docela veliké, má kolem sto padesáti tisíc obyvatel, město ve středním Švédsku. Jde o důležité kulturní, průmyslové (velmi dobře se zde daří i těžšímu průmyslu) a administrativní centrum a zároveň o velký přístav při jezeru Melar, které má více jak tisíc kilometrů čtverečních, u ústí řeky Svartan.

Vasteras je často považován za jedno z nejstarších ne li přímo nejstarší město ve Švédsku a dokonce v celé Skandinávii. První zdejší stálé osídlení, podobně jako na celém severu, patřilo Vikingům, s nimiž je právě spojen začátek rychlého rozvoje města. Už v desátém a jedenáctém století bylo Vasteras druhým největším městem Švédska a také v následujícím století se stalo pro svůj význam sídlem biskupa. Ale to nijak nezabránilo změně státního náboženství na protestantskou víru. Právě toto město bylo svědkem slavného momentu, kdy švédský král Gustav I. v roce 1527 svolal sem sněm (Riksdag), který změnil státní vyznání a vymanil tak Švédsko z vlivu katolické církve.  V sedmnáctém století  zde bylo založeno první švédské gymnázium. Zajímavůstkou je i počátek pěstování okurek v tomto městě, které začalo v osmnáctém a devatenáctém století. Pěstují se až do dnešních dnů a občas se díky tomu Vasteras nazývá Gurkstaden čili Město Okurek.

A jaké památky Vasteras návštěvníkovi nabídne ? Určitě největší historickou atrakcí je Anundshog, který leží na okraji města. Jedná se o největší pohřební mohylu ve Švédsku, která pochází z pátého století (což i dosvědčuje velikost zdejšího osídlení v tomto období).  Mohyla má desetimetrovou výšku a je dlouhá více jak sedmdesát metrů.  Ale Vasteras to není jen mohyla, ale také například klášter a katedrála. Její kamenný předchůdce vznikl již někdy ve dvanáctém století a v roce 1273 byla vysvěcena honosná cihlová stavba, která vznikla na jeho základech (cihly na sever přinesli členové mnišských žebravých řádů). V dalších stoletích vznikaly kolem kostela kaple, které byly do něj začleněny ve století patnáctém. Dnešní vzhled kostela odpovídá zhruba tomu, jaký měl na konci středověku, protože při rekonstrukci ze dvacátého století byla odstraněna většina novogotických „vylepšení“. Zajímavý je také zdejší zámek Engso z osmnáctého století, který vznikl na základě královské pevnosti založené již ve století dvanáctém. A jedna zajímavůstka na konec, pravděpodobně každý zná značku oblečení H&M – vznikla právě v tomto městě a na jejím počátku byl malý obchůdek s textilem, který si v roce 1947 otevřel Erling Persson.

2 114 x přečteno

Comments are closed.