Karlskrona

Karlskrona je švédské město, které leží při pobřeží Baltského moře. Je metropolí provincie Blekinge. Původně vzniklo na několika desítkách ostrůvků…

Karlskrona je švédské město, které leží při pobřeží Baltského moře. Je metropolí provincie Blekinge. Původně vzniklo na několika desítkách ostrůvků i když hlavní část města se nachází na ostrovu Trosso. Zdejší přístav je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Karlskrona je relativně malé město, má jen kolem třiceti tisíc obyvatel, ale jeho kouzelné položení, historie a památky přitahují každý rok velké množství turistů.

Karlskrona se nachází na místech, které jsou součástí Švédska relativně krátkou dobu. Získalo je po podepsání míru v Roskilde v roce 1658 (dříve náležely největšímu regionálnímu konkurentovi v této době, neboli Dánsku).  Město ale vzniklo ještě o něco později. Švédsko potřebovalo upevnit svou pozici na nově získaných územích a zároveň se mu hodila i nová základna pro jeho silné námořnictvo (tato země tehdy patřila k velmocím, dokonce měla kolonizační ambice v Novém světě), která by například nemusela řešit častý problém se zamrzáním moře v zimním období. Navíc Karlskrona umožňovala rychlou plavbu nejen do Dánska, ale také do severních německých státečků, kde skandinávská velmoc svůj vliv uplatňovala taktéž. Zakladatelem města byl Karel XI. a po něm je sídlo i pojmenováno (Karlova koruna). Jeho tehdejší mocenský význam byl v přístavu a v loděnicích a to je také i důvod jeho významu v dnešní době, tentokrát historického a turistického. Právě stavby, které jsou s námořními ambicemi Švédska spojeny, mu vysloužily status památky UNESCO.

Staré románské či gotické památky Karlskrona návštěvníkovi nenabídne. Ani nemůže, když v těchto dobách neexistovala. Ale to co návštěvníkům ukáže, je taktéž velmi zajímavé a zvláště pro „suchozemské krysy“ z Čech, může mít hodně netradiční kouzlo. Zajímavé jsou všechny budovy spojené s loděnicemi a přístavem, včetně obdivuhodných pevností, které ho brání. Kromě toho je zde několik hezkých a z našeho pohledu na baroko netradičních církevních staveb, jako například kostel Fridrichův, Svaté trojice nebo svatostánek Admirality (ten je navíc zajímavý i tím, že je starší než město, sice jen o pár let, ale přeci). Každý návštěvník Karlskrony by neměl také vynechat jeho námořní muzeum. O jeho kvalitách svědčí i fakt, že je to jedno z nejnavštěvovanějších švédských muzejí.