Austrálie obecně

Rozloha:  7 692 030 km2 Počet obyvtel: 21 610 000 Hustota zalidnění: 2,8/km2 Úřední jazyk: angličtina Národnost: Australská (běloši 95 procent) Náboženství: 67% křesťanství Nejvyšší hora:  Mt…

Rozloha:  7 692 030 km2
Počet obyvtel: 21 610 000
Hustota zalidnění: 2,8/km2
Úřední jazyk: angličtina
Národnost: Australská (běloši 95 procent)
Náboženství: 67% křesťanství
Nejvyšší hora:  Mt Kosciuszko (2 228 m.n.m.) – týká se kontinentu, nejvyšší hora státu je Mawson Peak (2 745 m.n.m.) 
Hlavní město: Canberra
Státní zřízení: parlamentní demokracie a konstituční monarchie
Hymna: Advance Australia Fair (Čestně vpřed Austrálie)
Měna: australský dolar
Časová zóna: Utc +8 – +10,5

Přírodní podmínky:

Austrálie se rozkládá na celém stejnojmenném kontinentě a na blízkém ostrově Tasmánie. Na západě je obklopena Indickým a na východě Tichým oceánem. Celková délka pobřeží je necelých 20 tisíc kilometrů. Povrch Austrálie je spíše jednotvárný, západní část pokrývá Západoaustralská plošina, která je vyschlá, bez řek a se solnými jezery.  Nachází se tam Velká písečná poušť a Velká Viktoriina poušť. Na východě se plošina snižuje do Středoaustralské nížiny, její severní část je pokryta tropickými pralesy a hustými krátkými řekami. Vnitrozemí nížiny je pustou zemí s korytami řek, která se plní jen během občasných lijáků a ústí do Eyerova jezera, které je zároveň nejnižším bodem Austrálie a i jeho největším jezerem.  Jižní část nížiny patří povodí řek Murray Darling. Na východním pobřeží Austrálie se nachází Australské Kordillery, kde je i nejvyšší hora kontinentu Mt. Kosciuszko. Jejich východní strana je zalesněná a navodněná. Většina Austrálie je v tropickém suchém pásmu, srážky přináší nejčastěji větry z východu a zachycují je právě Australské Kordillery a u nich je také nejpříjemnější počasí. Velká část území má průměrnou roční teplotu 20 stupňů.

Hospodářství:

Austrálie je vyspělým průmyslově zemědělským státem, který má velké zásoby nerostných surovin – uhlí, železo, bauxit, uran, měď, olovo, ropa ale i samozřejmě slavné zlato či diamanty.  Nejvýznamnějším průmyslovým oborem je strojírenství, významnou roli hraje i chemický průmysl, zvláště díky nerostnému bohatství.   Nezanedbatelnou roli hraje i textilní průmysl – ano jde samozřejmě o ovce a vlnu, které hrají velkou a tradiční roli v australském zemědělství i když samozřejmě je ona ovlivněna i klesající mezinárodní poptávkou.  V zemědělství má také velký význam pěstování pšenice. Služby se na tvorbě HDP podílejí největší rolí a také zaměstnávají nejvíce lidí.  Největší roli mezi službami odehrává vzdělávání a cestovní ruch.

Politické zřízení:

Zákonodárnou moc v Austrálii má dvoukomorový parlament. Poslanecká sněmovna má 150 poslanců volených na tři roky (v unikátním většinovém volebním systému) a Senát má 76 senátorů z nichž většina (12 na každý stát) má šestiletý mandát a 4 (2 na každé teritorium) mají mandát tříletý. Volby do Senátu i Sněmovny jsou v Austrálii povinné pro všechny občany starší 18 let. Hlavou státu je britská královna  (v Austrálii se stále vede diskuse o přechodu z konstituční monarchie na republiku), kterou zastupuje guvernér jehož role je ale spíše ceremoniální, i když oficiálně je velitelem ozbrojených sil, podepisuje zákony, jmenuje vládu či rozpouští parlament. Moc výkonnou i reálnou má vláda v jejímž čele stojí předseda vlády, členové vlády musí být současně členy parlamentu. Austrálie je federací šesti států a dvou teritorií, proto v politickém životě významnou roli odehrávají státní vlády, které mají na starosti například zdravotnictví, vzdělání či infrastrukturu.