Buenos Aires


Buenos Aires je hlavním a zároveň největším městem Argentiny. Samo město čítá kolem tří milionů obyvatel s aglomerací je to téměř třináct milionů. I když období slávy ze začátku minulého století kdy Buenos Aires bylo největším a nejvýznamnějším městem celé Jižní Ameriky má již za sebou, neznamená to, že by to bylo město nezajímavé, co více od doby návratu Argentiny k demokracii, Buenos Aires jako by chytilo nový dech.

V roce 1536 Pedro Mendoza spolu se svými lidmi založil tábor na vysokém břehu řeky Rio de La Plata, ale neustálé konflikty s bojovnými indiány kmene Querandi v následujících pěti letech ho donutil se vycouvat a stálé osídlení města přišlo až v roce 1580. Rozvoj města byl závislý na obchodu a ten zase brzdilo mateřské Španělsko nutící z důvodů daní, aby obchod procházel přes Peru. To vedlo k rychlému rozvoji pašeráctví a spolupráce s Portugalci a Angličany. Nezávislost, kterou Argentina získala v roce 1816 přinesla jisté uvolnění, ale stále ještě dlouho přetrvávaly konflikty mezi obchodníky a velkými majiteli půdy. Ale otevírání se na svět na konec získalo převahu, město díky přílivu emigrantů z Evropy se zvětšilo během století 19. více jak desetinásobně z devadesáti tisíc obyvatel v roce 1836 na více než jeden milion na začátku století následujícího. Rychlý rozvoj Buenos Aires a jeho industrializace začala v první polovině přinášet také velké sociální problémy spojené se snižující se životní úrovní velkého počtu obyvatel. Brutální potlačení stávky v roce 1919 nazvané pozdeji La Semana Tragica bylo jen začátek podobně tvrdých akcí v následujích desetiletích. Ve třicátých letech začala modernizace města, díky které úzké koloniální uličky byly nahrazeny moderními širokými třídami. Od konce čtyřicátých let Buenos Aires začalo pohlcovat dříve vzdálená satelitní městečka a rozrůstat se.

Byť je Buenos Aires obrovské, orientace v centru a okoních čtvrtích není příliš problematická. Hlavní třídou města je Avenida 9 de Julio, která vede z Plaza Constitución k Avenido del Libertador a na ní navazujícím čtvrtím pro zámožnější obyvatelstvo. Většina obyvatel Buenos Aires se drží svých čtvrtí a i turisté ve městě se drží jen pěti největších, které ale koncentrují většinu toho nejzajímavějšího co Buenos Aires nabízí. Microcentro – severně od Avenido de Mayo a východně od Avenido de 9 Julio koncentruje oblíbené pěší zóny Florida a Lavalle, park a náměstí Plaza san Martin a obchodní a zábavní centra Corrientes, Cordoba a Santa Fe. Za Santa Fe se nachází zámožné čtvrti Barrio Norte a Palermo, jižně od Plaza de Mayo jsou malebné dělnické čtvrti San Telmo a La Boca.

3 517 x přečteno

Comments are closed.